U nastavku suđenja dvanaestorici pripadnika Armije BiH optuženih za navodni zločin u Čemernu, u junu 1992. godine, pred Sudom BiH svjedočio je Savo Cvijetić iz Okruglice.

U svom iskazu Cvijetić je opisao kako je noć prije napada na Čemerno, devetog juna 1992. godine sa još desetak pripadnika bataljona Okruglica upućen u ovo selo kako bi štitili izbjeglice. Rekao je da su ih komandanti upozorili da imaju dojavu da bi se to jutro mogao desiti napad na selo, te su odmah po dolasku bili postavljeni na stražarska mjesta oko sela.

Na pitanje tužioca Simovića da opiše događaj, on je objasnio kako je napad i uslijedio oko 5 sati ujutro, desetog juna, i kako sa udaljenosti od 300 – 400 metara nije mogao ništa vidjeti već je samo čuo pucnjavu, galamu i povike „opkoli ih“, „hvataj ga“ i „šta ćeš ti tu?“. Tvrdio je da je razaznao da neko govori „kume Buzgija“, da je čuo „Duraka kako izdaje naredbe“ da bi poslije rekao da je čuo da zapravo neki glas izdaje naredbe Duraku.

„Nismo vidjeli da je neko nekoga ubio“ – rekao je tom prilikom svjedok.

Nakon toga on se sa jednom grupom vojnika povukao izvan sela u pravcu vrha Dernek, odakle je čuo da neko izdaje naredbu da se stara kuća Damjanovića zapali, ali nije zapaljena, kao ni nova kuća. Potom su produžili do sela Karaula, gdje su sreli vojnike koji su krenuli u ispomoć i neke civile koji su pošli da traže svoje rođake na Čemernu. On se odmah vratio nazad sa njima i ulaskom u selo vidio je nekoliko ubijenih osoba, od kojih su, tvrdi, dvojica bili skinuti do pasa i po abdomenu i leđima isječeni oštrim predmetima. Kasnije se ispravio, rekavši da je moguće da su rane bile i od metaka.

Na pitanje branilaca da li je znao za haubice postavljene na Čemernu, svjedok Cvijetić je rekao da za haubice nije znao, niti je čuo njihova dejstva i da ih je vidio tek sutradan, tvrdeći pritom da su na Čemerno poslani da čuvaju izbjeglice a ne vatreni položaj haubica. Za razliku od Cvijetića, neki od ranijih svjedoka optužbe izjavili kako su na Čemerno upućeni upravo kao obezbjeđenje haubica.

Zanimljivo je da je prilikom ispitivanja svjedoka, tužilac Vladimir Simović u jednom trenutku rekao Predsjedavajućem Sudskog Vijeća Halilu Lagumdžiji da on postavi pitanje jer tužilac ne zna.

S. Spahić

Share.

Comments are closed.