Proteklog mjeseca počeli su radovi na realizaciji projekta uređenja korita rijeke Bosne u Ilijašu, na dionici od  restorana Diana do ušća rijeke Gnionice u rijeku Bosnu.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, pomoćnica u službi za privredu i finansije Merima Osmanović, predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, predstavnici izvođača i nadzora obišli su danas lokalitet na kojime se izvode radovi.

Radovi su nastavak projekta koji koji započeo prošle godine.

S obzirom na veliku vrijednost projekta u ovoj godini planirano je uređenje dionice na lijevoj obali u dužini 190 metara, što podrazumijeva pet profila – od P8 do P12.

Na desnoj obali planirano je uređenje 90 metara, odnosno tri profila – od P7 do P9. Ukupna dužina uređene obale iznosit će 270 metara.

4189478954265874222222222222222222222222

“Riječ je o značajnom projektu koji pozitivno utiče na imidž općine Ilijaš. Realizacijom projekta uređujemo vodotok, štitimo poljoprivredno zemljište, ali i regionalnu cesta, kreiramo rekreativnu zonu sa šetnicama, te rijeku Bosnu otvaramo za građane.

U nekadašnjem ambijentu rijeka je praktično bila nepristupačna građanima. Kroz ovaj projekat i otvaranje šetnica omogućit ćemo javni pristup rijeci Bosni i korištenje u rekreativne svrhe.

Općina Ilijaš ima plan da za 2020. godinu kandidira projekat nastavka radova na potezu od mosta za Kadariće do ušća rijeke Gnionice, te izradu projekta regulacije rijeke Bosne u MZ Malešići”, rekao je načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić.

Vrijednost radova koji se trenutno izvode je cca. 400.000,00 KM, a investitor je Agencija za vodno područje rijeke Save, u čijoj su nadležnosti vodotoci prve kategorije.

“Cilj ovog projekta je zaštita od štetnog djelovanja velikih voda rijeke Bosne na području urbanog dijela Ilijaša. Ranije je urađena zaštita u naselju Kadarići i Ljubnići. Također se planiraju radovi u naselju Mačešići.

2584784652541333333333333333333333333333

Što se tiče nastavka radova u idućoj godini Agencije će podržati sve što Općina Ilijaš bude kandidovala”, kazao je Mirza Bezdrob iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Izvođač radova je firma “Termo beton” d.o.o. iz Breze, a rok za izvođenje radova je 120 dana dana. Nadzor vrši firma “Higracon” d.o.o.

“Posao nadzora je da štiti projekat i ugovor kako bi se svi parametri ispoštovali. Na ovom projektu ide sve po planu. Izvođač je izuzetno odgovoran, a kvalitet radova je vrhunski. Za svaki kamen koji postave rade se atesti, sve se to kasnije priloži kroz dokumentaciju. Tako da kvalitet ne manjka i nema grašaka”, rekao je Ismail Meholjić iz firme “Higracon” d.o.o.

O dinamici radova i rokovima rekao je više direktor firme “Termo beton” d.o.o. Ahmed Turbo.

6598465489444444444444444444444444444444

“Prvi upis u dnevnik radova bio je 26. august, a danas je 25. septembar. Mjesec dana radimo, a završili smo približno 70 posto posla. Koristimo dosta povoljne hidrološke prilike. Prvi put nas je prekisnoć poremtila kiša tako da jučer i danas nismo mogli dovoziti materijal, jer čekamo da se teren prosuši. Rok je 120 radnih dana, ali mi planiramo najmanje mjesec dana ranije završiti.”

Radi se o kompleksnom projektu čijom će se realizacijom postići brojni benefiti za općinu Ilijaš. Zaštit će se stambeni objekti, regionalna cesta Ilijaš – Visoko, te poljoprivredno zemljište. Također će se omogućit izgradnja šetnice duž korita rijeke Bosne, te izgradnja drugih sadržaja koji će definisati RP Banovac čija je izrada u toku.

Prošle godine realizovana je prva faza uređenja dionice u dužini 123 metra. Nakon cjelokupne realizacije ovog projekta dužina uređenog korita iznosit će 500 metara.

Share.

Comments are closed.