Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić  i pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić obišli su lokacije na kojima se realizuje projekat rekonstrukcije putne infrastrukture iz sredstava Općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) a za 2017. godinu.

Zbog proceduralnih razloga,  kao i velikog obima poslova projekat se nije mogao završiti u 2017. godini, te je u velikom dijelu prenesen u 2018. godinu.

Projekat se odnosi na:

– nastavak rekonstrukcije puta Dragoradi, a završetak radova planiran je za 20 dana;

– rekonstrukciji puta Spahin han – Vladojevići u dužini 500 metara, u vrijednosti 48.290,00 KM;

– rekonstrukcija puta u naselju Malinovica u dužini 1120 metara, u vrijednosti 85.925,00 KM;

– asfaltiranje puta Sokolina – Ravne;

– asfaltiranje puta u naselju Kamenica za spomen obilježje stradalim pripadnicima 210. viteške brigade iz Živinica u dužini 570 metara, vrijednosti 51.692,00 KM;

– te rekonstrukcija puta u Moševićima.

Za realizaciju ovih projekata angažovana je građevinska firma Halilović d.o.o., dok je za nadzor zadužena firma Pronasa d.o.o. Sarajevo.

Do sada su u potpunosti završeni radovi na tri projekta i to: Malinovica,
Kamenica i put Spahin han – Vladojevići. Na ostalim projektima stepen realizacije je više od 50 posto.

Načelnik je naglasio važnost završetka ukupnog programa kako bi se pristupilo aktivnostima za novi projekat iz sredstava za 2017. godinu.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.