Projekat uređenja korita rijeke Bosne u Ilijašu, na dionici od  mosta za Kadariće do ušća rijeke Gnionice u rijeku Bosnu se nastavalju. Tim povodom, direktor Agencije za vodna područja rijeke Save Sejad Delić posjetio je općinu Ilijaš. Sa načelnikom Akifom Fazlićem posjetio je mjesto izvođenja radova te dogovorio i nastavak radova na ovom izuzetno važnom projektu.

Već duži niz godina Agencija za vodno podrušje rijeke Save ulaže u općinu Ilijaš. Od 2014. do kraja 2019. godine, uloženo je više od 1,2 miliona KM.

„To su bili dijelovi u urbanom dijelu općine Ilijaš.  Jedna dionica je bila od 220 metara a druga 270 metara. Također, radili smo i u naseljenom mjestu Kadarići i Ljubnići. Sljedeće godine planiramo nastavak radova na ovom potezu. Što se tiče projekta koji sad treba da započnemo je nizvodno, čija je vrijednost projekta 250,000,00 KM. Radi se o uređenju korita desne obale rijeke Bosne ukupne dužine 145 metara. Cilj regulacije korita jeste da se poveća proticajni profil korita rijeke Bosne, da se zaštite obale od erozija i da se smanji stepen poplava i ugrožavanje ljudi i materijalnih dobara“, istakao je direktor Delić.

Načelnik općine Ilijaš Akif Fazlić ističe da je prioritetni pravac definisan između mosta za naselje Kadarići i ušće rijeke Gnionice.

„To je područje koje gravitira Gradu Ilijašu i želimo ga prije svega zaštiti a onda i dodatno urbanizirati. Stvorit ćemo prostor rekreacije i sporta, koji je već definisan Regulacionim planom Banovac. Naravno da je to jedan veliki projekat i za što je potreban duži vremenski period u smilsu investiranja. Kada se ovo sve uredi  građani grada Ilijaša ali i svi ostali  imat će priliku da dođu na rijeku Bosnu i da na tom prostoru ugodno provedu vrijeme kroz rekreaciju i sve ono što će biti sadržaj na ovom prostoru“, istakao je načelnik Fazlić.

Načelnik Fazlić je iskazao zahvalnost Agenciji za vodno područje rijeke Save koja je prepoznala ovaj projekat i finansirala isti.

„Također Agencija je prihvatila da i dalje projektuje poteze koje smo mi definisali kao jako važne s aspekta zaštite i uređenja. Jedan takav potez je i u naselju Malešići kao i u naselju Kadarići. Srednjoročno smo se opredijelili šta želimo kada je u pitanju rijeka Bosna, Agencija je to prihvatila a struka potvrdila. Za 2021. nastavljamo sljedeću etažu na ovaj dio. Želimo kroz sve te aktivnosti da što prije dođemo do potpuno uređenog korito rijeke Bosne. Gradit će se pješačke staze, igralište na otvorenom i svi sadržaji koji imaju karakter sporta i rekreacije. Kasnije će se razvijati i ugostiteljstvo koje će se sigurno uklapati u ovaj ambijent“, istakao je načelnik Fazlić.

Emin Gološ, direktor firme Es Hydrotechnics koja vrši nadzor na ovom projektu kazao je da je svako uređenje korita rijeke na opšte dobro.

„Genralno sve regulacije sprječavaju poplave. Ovdje se radi o dislociranom koritu rijeke pri čemu je dobijen plato na kojem se mogu graditi sportsko-rekreativni tereni. Tern je zaštićen od velikih stogodišnjih voda“, istakao je direktor Gološ.

Radi se o kompleksnom projektu čijom će se realizacijom postići brojni benefiti za općinu Ilijaš. Zaštit će se stambeni objekti, regionalna cesta Ilijaš – Visoko, te poljoprivredno zemljište. Također će se omogućit izgradnja šetnice duž korita rijeke Bosne, te izgradnja sportsko-rekreativnih  sadržaja koji su definisati RP Banovac.

Share.

Comments are closed.