Pred Sudskim vijećem Suda BiH kojim predsjedava sudija Halil Lagumdžija, danas je nastavljeno suđenje dvanaestorici pripadnika Armije BiH za navodni zločin u selu Čemerno, općina Ilijaš u junu 1992. godine. Svoje svjedoke i dalje izvodi Tužilac Vladimir Simović, koji je za danas pozvao na svjedočenje Milivoja Eru i Dragislava Damjanovića – Dragana, od kojih se prvi iz nepoznatih razloga nije odazvao. Više od dva sata svjedok Damjanović je odgovarao na pitanja tužitelja i advokata optuženih, a najviše pitanja odnosilo se na opis samog događaja od 10. juna 1992. godine i postojanju vojnih jedinica i artiljerijskih položaja VRS na tom području prije tog datuma.

Tom prilikom Damjanović je tvrdio da je vidio nekoliko ubijenih komšija u blizini njegove kuće, da su se oni prethodno predali, te da je nekoliko njih izgorjelo u obližnjoj štali, ali da ne zna da li je štalu neko zapalio ili se zapalila usljed borbenih dejstava. Damjanović je također potvrdio da su u blizini njegove kuće bile postavljene četiri haubice koje su djelovale, kako je rekao, u cilju odbrane srpskog Ilijaša, ističući pritom da je i on sam bio pomoćnik na jednoj od njih. Objasnio je da je u selu bilo njih tek desetak naoružanih jer su oružje dobili od komande u Okruglici, i da su oni držali samo seoske straže, a da je haubicama komandovao izvjesni Velibor Blagojević. Na pitanje advokata Ifeta Ferageta da li je sam Blagojević opsluživao sve četiri haubice ako je u selu bilo samo njih desetak vojno sposobnih koji su držali straže, odgovorio je da sve haubice nisu djelovale istovremeno, ne mogavši pritom da objasni zašto su im onda trebale četiri haubice ako je uvijek djelovala samo jedna od njih.

Damjanović je u sudnici pričao i o tome kako su vojnici spavali u njegovoj štali, da su imali i kuhinju gdje su za vojsku hranu pravile dvije žene, kakvo su naoružanje imali i ko ga je dopremio, da im je komandir bio Momir Šikuljak, koji mu, kako je rekao, nije dozvolio da puca iako su vojnici Armije pucali po njegovoj kući. Potom je svoju majku i sestru, te jednog ranjenog sakrio u obližnju pećinu. Zanimljiva je i njegova opservacija u pogledu povezanosti haubica i napada na selo.

– Mi smo očekivali taj napad, jer ko zna gdje su te naše granate padale – izjavio je tom prilikom svjedok Damjanović.

Suđenje se nastavlja za dvije sedmice izvođenjem jednog svjedoka Tužilaštva. Inače, u ovom procesu Tužilaštvo je najavilo oko 120 a odbrana 50 svjedoka. Za napad na Čemerno Tužilaštvo tereti bivše pripadnike Teritorijalne odbrane i aktivnog i rezervnog sastava policije Džemala Hadžića, Teufika Turudića, Džemala Smolu, Senada, Harisa i Benjamina Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada, Nusreta i Mirzeta Bešliju, Hamdiju Spahića i Nehura Ganića.

Piše: Semir Spahić

Share.

Comments are closed.