Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH utvrdila je kako prijedlog o povećanju cijena poduzeća Elektroprivreda nije u skladu s odredbama Privremenih smjernica elektroenergetske politike. Cijene će i u narednoj godini ostati iste, saopćeno je iz FERKA.

Analizom dostavljenog prijedloga utvrđeno je da prijedlog cijena ovog javnog preduzeća nije u skladu sa odredbama privremenih smjernica elektroenergetske politike, kao ni metodologiji za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u FBiH. Javni opskrbljivač obavezan je voditi računa o postupnom ukidanju unakrsnog subvencioniranja između kategorija i grupa potrošnje, te izbjegavanju naglih cjenovnih promjena za kupce u okviru univerzalne usluge.

Elektroprivredno preduzeće istovremeno je obavezno dostaviti prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača koje uključuju cijene nabave električne energije, cijenu usluge opskrbe javnog opskrbljivača i cijenu usluge korištenja distribucijske mreže, podsjetila je predsjednica Sanela Pokrajčić.

Cijene moraju biti predložene FERK-u najkasnije 60 dana prije planirane primjene istih.

Podsjećamo 21. novembra JP Elektroprivreda BiH dostavilo je FERK-u na saglasnost prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge. Prema prijedlogu za kategoriju domaćinstava, kao i za 3. i 4. grupu iz kategorije ostala potrošnja cijene se ne bi mijenjale. Međutim, za kupce iz kategorije Ostala potrošnja na 0,4, kV predloženo je prosječno povećanje za 7,74%.

Za kupce sa priključnom snagom većom od 23 kW (kilovat), odnosno za 1. tarifnu grupu, predloženo je povećanje ukupne prosječne cijene za 10,7 posto. Za drugu tarifnu grupu, odnosno za kupce sa priključnom snagom manjom ili jednakom 23 kW koji posjeduju dvotarifno brojilo predloženo je povećanje cijene za šest posto. Povećanje za 5,5 posto predloženo je za 5. tarifnu grupu, odnosno za kupce koji posjeduju jednotarifno brojilo. Prijedlog Elektroprivrede bio je da se cijene primjenjuju od 1. februara naredne godine.

Izvor: Vijesti.ba

Share.

Comments are closed.