Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić u novogodišnjem intervjuu za Radio
Ilijaš,  2019. godinu ocjenjuje uspješnom
i godinom realizacije brojnih projekata iz oblasti; saobraćajne, komunalne,
društvene infrastrukture. Bila je to godina u kojoj je općina Ilijaš  zadržala trend ekonomskog rasta, godina otvaranja
novih industrijskih hala i smanjenja broja nezaposlenih.

Načelnik  Fazlić podsjeća na značajne
realizirane i započete projekte iz 2019. godine.

Saobraćajna infrastruktura

Fazlić: Uvijek dajemo prioritet saobraćajnoj infrastrukturi,
rekonstrukciji saobraćajnica, ali i potrebe za gradnjom novih putnih pravaca.
Urađeni su brojni projekti iz sredstava društveno korisnih funkcija šuma,  prvenstveno dionica od  Misoče do vodozahvata dva kilometra, zatim  dva kilometra u naselju Korita, rekonstruisana
je dionica puuta prema Dragoradima, gdje se radi proširenje ceste i poboljšanje
njenih  performansi.  Sa Direkcijom za ceste Kantona Sarajevo je
rađen projekat rekonstrukcije regionalnog puta puta do granice Kantona, ostalo
je još 200 metara na samoj granici što će se raditi na proljeće. Također, u
2020. godini  očekujemo početak
rekonstrukcije dionice Stari Ilijaš- Malešići i Alića rampa –Gnionica.   Značajan
napredak značila je rekonstrukcija saobraćajnice Alića rampa sa podvožnjakom u
Starom Ilijašu, urađena je i dionica kroz Željezaru Ilijaš, dionica u Luci, 400
metara kroz Luku, saobraćajnica  sa dvije
trake i trotoarima i postignuta bolja povezanost  industrijske zone sa Podlugovima, odnosno
autoputem.

Mnogo je bilo i projekata asfaltiranja lokalnih puteva, Alića gaj, Karašnica,
Vratuša, Homar naselje Kustura, mali putevi u Podlugovima i Lješevu finasiranih
sredstvima građana.

Vodosnabdijevanje i izgradnja
kanalizacione mreže

Fazlić:  Osim projekata
izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica, puno je rađeno na rekonstrukciji
vodovodnih i kanalizacionih mreža. Tako je  urađena rekonstrukcija u Omladinskoj, Bogumilskoj,
ulici Bosanski put. Pri kraju je  izgradnja kanalizacione mreže u  Malešićima, projekat koji realiziramo  sa Ministarstvom za ljudska prava BiH.
Značajno je spomenuti i  izgradnju
kanalizacione mreže za Gornju Karaulu vrijednosti  100 hiljada KM, te projekte izgradnje u Luci,
Mrakovu i Lješevu.

Vodoopskrbni sistem Vrutak

Fazlić: Doveden je do kraja projekat izgradnje vodoopskrbnog
sistema Vrutak prva faza, ostalo je još priključenje struje i da sistem prođe  testiranje. Radovi koji se odnose na
izgradnju pumpnih stanica potisnog vodovoda su završeni,  ali je bilo potrebno dovođenje struje na tri
lokaliteta, na izvorište, prepumpne stanice i na rezervoar što je uslovilo i
dodatne troškove i projekat će biti nastavljen u sljedećoj godini.  

Gradski stadion Ilijaš

Fazlić: Prva faza zgradnje Gradskog stadiona u Ilijašu
vrijednosti 1. 700. 000 KM  ovih dana je  zatvorena, već se uveliko radi na pripremi druge
faze u 2020. godini čija je vrijednost  1.
100. 000 KM. Druga faza podrazumijeva potpuno zatvaranje objekata, krovovi na
tribinama i objektu, te  krajem godine
2021. godine očekuje se da  taj objekat i
kompleks počnui dobivati uslove za korištenje.

Napreduje izgradnja Fiskulturne sale u Srednjoškolskom centru „Nedžad
Ibrišimović“, preostali su dijelovi sanacije mokrih čvorova i svlačionica, te
se očekuje otvaranje ovog objekta i predaja na korištenje SSŠC Ilijaš,
učenicima, ali i građanima za Dan Općine Ilijaš u februaru 2020. godine.

Načelnik Fazlić napominje i brojne projekte energetske efikasnosti
realizirane u saradnji sa kantonalnim ministarstvom, izgradnje sportskih ploha
Salkanov Han, Dragoradi, projekte koje su relizirale MZ u saradnji sa UNDP-om
kao što je nabavka  novog namještaja u  OŠ „Podlugovi“.  Urađene su i nadstrešnice na autobuskim
stajalištima, završena je faza rekonstrukcije pasaža u gradskoj šetnici i
počele pripreme dokumentacije za drugu fazu, odnosno drugu stranu.  

Planovi za 2020. godinu

Fazlić: Usvojeni Budžet od 15. 601 000 KM omogućava nam
nastavak započetih i realizaciju novih projekata, podršku sportskim i drugim
udruženjima i slijeđenje pozitivnih trendova daljeg napretka i razvoja.

Svim građanima Ilijaša želim puno zdravlja, sreće i uspjeha u privatnom
životu u 2020. godini  i da svi nastavimo
graditi imidž općine u kojoj je dobar poslovni ambijent i zadovoljni građani sa
aspekta kvaliteta življena i da sve usluge budu na kvalitetnom nivou.

Razgovarala: Nermina
Durić-Kahvedžić

Share.

Comments are closed.