Obavještavamo sve korisnike dodatka na djecu da će se redovna obnova ovog prava vršiti u periodu  01.09.2020 – 30.09.2020 (za studente do 31.10.2020) godine, u prostorijama Službe za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Ilijaš (ulica Ivana Franje Jukića br.2/II, soba br.20).

Korisnici dodatka na djecu su dužni prilikom obnove dostaviti dole navedenu dokumentaciju:

REDOVAN DODATAK NA DJECU –  Kućna lista –  GIP obrazac iz firme za 2019 godinu i    Potvrda o isplaćenim naknadama za topli    obrok i prevoz za roditelje koji su bili    zaposleni u prethodnoj godini –  Uvjerenje Porezne uprave –  Potvrda sa BIRO-a za zapošljavanje za     nezaposlene roditelje  ili ček od penzije iz     prethodne godine za roditelje koji uživaju    penziju –  Fotokopija CIPS prijave boravka za oba    roditelja ili staratelja –  Rodni listovi za djecu –  Rješenje o starateljstvu (za djecu bez oba     roditelja) –  Potvrda od škole za djecu rođenu 2006    godine i starije –  Uvjerenje iz MUP-a o vlasništvu motornog     vozila za sve članove domaćinstva –  Izjava da svi punoljetni članovi ne    upravljaju motornim vozilom     (ovjerena na šalteru Općine) –  Izjava da djeca koja su starija od 16 godina    nisu zaključila bračnu niti vanbračnu    zajednicu  (ovjerena na šalteru Općine) –  Presuda nadležnog Suda ili Uvjerenje   Službe socijalne  zaštite Ilijaš za razvedene     roditeljeUVEĆANI DODATAK NA DJECU –  Kućna lista –  Uvjerenje Porezne uprave –  Fotokopija CIPS prijave boravka za    roditelje ili staratelje –  Rješenje o starateljstvu (za djecu bez   oba roditelja) –  Rješenje o utvrđenom stepenu    invalidnosti za djecu i roditelje –  Potvrda o nestalom roditelju ili Izvod iz    MKU-ih –  Potvrda od škole za djecu rođenu 2006    godine i stariji –  Uvjerenje iz MUP-a o vlasništvu    motornog vozila za sve članove    domaćinstva –  Rodni listovi za djecu –  Izjava da svi punoljetni članovi ne    upravljaju motornim vozilom   (ovjerena na šalteru Općine) –  Izjava da djeca koja su starija od 16    godina nisu zaključila  bračnu niti    vanbračnu zajednicu   (ovjerena na šalteru Općine)

NAPOMENA:

  • Sve fotokopije obavezno moraju biti ovjerene
  • Studenti koji izgube više od jedne godine ili promijene studij gube pravo na dodatak na djecu.    
Share.

Comments are closed.