Sva redovna javljanja na evidenciju nezaposlenih pomjeraju se do daljnjeg, a nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih osoba u periodu dok traje pandemija COVID19 virusa.

Osobe kojima je prestao radni odnos, mogu izvršti prijavu na evidenciju nezaposlenih putem e-maila općinskog biroa prema mjestu prebivališta kako slijedi:

Ili putem pošte na adresu: Đoke Mazalića br. 3, sa naznakom PRIJAVA NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH.

Potrebna dokumentacija za prijavu je:
– lična karta;
– dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma);
– dokaz o prestanku rada (obrazac JS 3100, ugovor/rjesenje).
Obavezno je u prijavi napisati kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi radnik biroa mogao dalje kontaktirati po prijemu dokumentacije.

U skladu sa okolnostima uzrokovanim novonastalom situacijom, o daljim promjenama u radu ustanove svoje korisnike i javnost ćemo redovno informisati.

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo

RADNO VRIJEME SA KORISNICIMA SVAKI RADNI DAN OD 09:00 DO 12:00 SATI

Ukoliko niste u mogućnosti da dobijete informaciju, ili vam se niko ne javlja na telefone ili nema odgovora na mail, molimo vas da sve vaše primjedbe prijavite na broj telefona:

033/569 135 i fax: 033/204 177

Biro ILIJAŠ

Ivana Franje Jukića br. 4

Ilijaš, Bosna i Hercegovina 71380

Phone:033/403-350

Email: biroilijas@szks.ba

Share.

Comments are closed.