Krizni štab
Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo u cilju daljnjeg praćenje situacije i
poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti izazvane
koronavirusom  čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju
BiH, danas je donio  Naredbu kojom se preciznije definiše i  nalaže
postupanje javnih subjekata i pojedinaca u trenutnim okolnostima:

*Nalaže se bolničkim
ustanovama u Kantonu Sarajevo da zabrane posjete bolnicama, kao i u ustanovama
socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području
Kantona.

*Takođe, nalaže se
zdravstvenim ustanovama otkazivanje nastave za đake srednjih zdravstvenih škola
i studente fakulteta zdravstvenih usmjerenja.

*Nalaže se
zdravstvenim ustanovama na području KS da obavljaju samo neophodne
specijalističko-konsultativne preglede, po procjeni specijaliste i tima
obiteljske medicine.

epa08249854 An ambulance health care worker of the Mendrisiotto Ambulance Service is puting on his mask and protection gear to practice for an Coronavirus emergency in Mendrision, Switzerland, 26 February 2020. A first case of the Covid-19 outbreak was reported in Switzerland on 25 February. Officials are taking various measures to prevent the spreading of the virus. EPA-EFE/Elia Bianchi

*Osobama starije
životne dobi i hroničnim bolesnicima preporučuje se da smanje odlaske u
zdravstvene ustanove, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb.
Preporučuje se da prvo  zdravstvenu ustanovu – ambulantu obiteljske
medicine kontaktiraju i telefonom, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept
ili liječnički savjet.

*Nalaže se svim
zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo, javnim i privatnim, da pacijente sa
akutnim respiratornim simptomima i febrilna stanja ne upućuju direktno na
Kliniku za infektivna oboljenja ili na Kliniku za plućne bolesti i TBC KCUS-a i
Opću bolnicu “Prim. Dr Abdulah Nakaš”.

*Osobe koje imaju
akutne respiratorne simptome i febrilna stanja, a nisu pod zdravstvenim
nadzorom, nemaju istoriju putovanja u ugrožena područja, u prethodnih 14 dana,
kao ni kontakt sa osobama koje su putovale u ugrožena područja, potrebno je da
pozovu dežurne brojeve telefona nadležnih Domova zdravlja Kantona Sarajevo,
kako bi dobile savjet i instrukcije za dalje postupanje.
Samoinicijativni odlazak u Hitnu medicinsku pomoć ili urgentne centre Opće
bolnice “Prim. dr Abdulah Nakaš” i KCUS-a je kršenje Zakona o zaštiti
stanovništva od zaraznih bolesti FBiH

*Nalaže se osobama
koje su posljednjih 14 dana boravile u zemljama koje se ugrožena zarazom novim
koronavirusom (posebno Kini, Italiji, Južnoj Koreji i Iranu, a i sva druga
ugrožena područja), a nisu prošle sanitarnu kontrolu na graničnim prelazima i
nemaju izdato rješenje o zdravstvenom nadzoru/samoizolaciji, da se obavezno
telefonski jave nadležnoj epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravstvo KS na
otvorene brojeve telefona, u cilju uspostavljanja zdravstvenoga nadzora i
vođenja registra. Ne provođenje ove mjere zaštite stanovništva od zaraznih
bolesti podliježe krivičnoj odgovornosti.

*Nalaže se hotelima,
hostelima i vlasnicima privatnih apartmana za iznajmljivanje  da ažurno
vode Knjigu stranih gostiju i registruju dolaske stranih gostiju – turista iz
ugroženih područja  (posebno Kini, Italiji, Južnoj Koreji i Iranu a i sva
druga ugrožena područja) koji su u posljednjih 14 dana boravili u ovim
područjima, te da kontaktiraju odmah telefonsku nadležnu epidemiološku službu
Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na otvorene brojeve telefona, u
cilju njihovoga stavljanja pod zdravstveni nadzor. Ne provođenje ove mjere
zaštite stanovništva od zaraznih bolesti podliježe krivičnoj odgovornosti.

*Javnim i privatnim
zdravstvenim ustanovama naloženo je , da u slučaju sumnje na oboljenje od
koronavirusa slijede algoritme komunikacije, pregleda i prijevoza Kriznog plana
pripravnosti za postupanje nadležnih institucija u kantonu u cilju poduzimanje
mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

*Zbog promjene epidemiološke
situacije u svijetu, Evropskom regionu i Bosni i Hercegovini, a shodno Naredbi
Kriznog štaba Federalnoga ministarstva zdravstva  nalaže se da J.U. Opća
bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ shodno raspoloživim bolničkim posteljnim
kapacitetima hitno napravi preraspodjelu posteljnih kapaciteta kako bi se
omogućilo zbrinjavanje većeg broja oboljelih u bolničkim zdravstvenim
ustanovama na području kantona.

*Nalaže se
zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo, da, shodno razvoju i promjeni
epidemiološke situacije u svijetu, Evropskom regionu i Bosni i Hercegovini,
pripreme planove stavljanja zdravstvenoga kadra na raspolaganje za potrebe
zbrinjavanja većeg broja oboljelih u zdravstenim ustanovama na području
Kantona, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
FBiH

*Shodno promjeni
epidemiološke situacije u svijetu, Evropskom regionu i Bosni i Hercegovini, kao
i procjeni epidemiološkoga rizika, otkazuje se održavanje javnih skupova u
Kantonu Sarajevo na kojima se okuplja više od 300 učesnika, sukladno propisu o
javnom okupljanju.
U narednom periodu Krizni štab će, shodno, procjeni epidemiološkoga rizika,
izdavati daljnje instrukcije za održavanje javnih skupova sukladno propisima o
javnom okupljanju.

*Svim 
nastavnicima i učenicima u javnim I privatni osnovnim i srednjim školama, koji
imaju simptome respiratornih bolesti, upućen je nalog  da  ne dolaze
u školu. Isto se odnosi na odgajatelje i djecu u obdaništima, javnim i
privatnim, Nepridržavanje  se smatra  kršenje Zakona o zaštiti
stanovništva od zaraznih bolesti FBiH

*Nalaže se hotelima i
ugostiteljskim objektima, da kontinuirano provode opšte mjere za sprečavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti utvrđene  Zakonom o zaštiti stanovništva od
zaraznih bolesti i to: osiguranje higijenski ispravne vode za piće, osiguranje
zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i sanitarno-tehničkih i higijenskih
uslova za njihovu proizvodnju i promet; uklanjanje otpadnih voda i drugih
otpadnih materija na način i pod uslovima kojima se osigurava zaštita od
zagađivanja voda i zemljišta, kao i održavanje glodara i insekata na biološki
prihvatljivom minimumu; održavanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova;
vršenje obavezne (preventivne) dezinfekcije u: objektima za proizvodnju i
promet namirnica i predmeta opšte upotrebe, te sirovina za njihovu proizvodnju
odnosno prevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prevoz; objektima odnosno
prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih materija, kao i
prostorijama hotela i ugostiteljskih objekata 

Uz provođenje gore
navedenih mjera podcrtavamao da se Program obavezne imunizacije ne obustavlja.

Press Vlada KS

Share.

Comments are closed.