Vlada Kantona Sarajevo je ranije naložila da se omogući prijava za vakcinaciju i građanima koji nemaju zdravstveno osiguranje, a Zavod zdravstvenog osiguranja KS je to danas i uradio.

Svi koji nemaju zdravstveno osiguranje će moći da se prijave na ovom linku: https://evakcina-registracija- neosigurani.ezoblak.ba/

Kao i kod prethodne aplikacije sam proces prijave za vakcinaciju sastoji se od tri koraka, tokom kojih će stanovnici Kantona Sarajevo koji nisu osiguranici Zavoda, popuniti i dostaviti tražene podatke.

Po okončanju procesa, svaki registrovani korisnik će dobiti potvrdu registracije, a tačnost podataka o prebivalištu će biti provjerena prije upisa u konačni registar.

Ova aplikacija je, kao i prethodna, namijenjena isključivo stanovnicima Kantona Sarajevo.

Podsjećamo da prioritet prilikom vakcinacije imaju starije osobe, prvo one koje imaju više od 75 godina, a zatim i osobe starosti od 65 do 75 godina.

Da bi ovim kategorijama stanovništva olakšali prijavljivanje, spiskovi sa njihovim imenima proslijeđeni svim ambulantama porodične medicine i oni će u narednom periodu biti pozivani telefonom i pojedinačno pitani da li se žele vakcinisati.

Nakon njih, vakcinisat će i osobe sa hroničnim bolestima, a iz Zavoda su saopštili i da nije važan redoslijed prijave na aplikaciju e-vakcina, nego utvrđena lista prioriteta.

Izvor: Služba za press i protokol Vlade KS

Share.

Comments are closed.