Danas je u kabinetu Općinskog načelnika Akifa Fazlića, održan radni sastanak sa v.d. direktoricom JU Dom zdravlja KS, mr. sci. med. dr. Amelom Kečo. Pored općinskog načelnika i generalne direktorice, sastanku su prisustvovali predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović, dopredsjedvajući Općinskog vijeća Ilijaš Akif Bešlija, direktor OJ Dom zdravlja Ilijaš prim.dr. Nijaz Štitkovac, pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić, predsjednik Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš i općinski vijećnik dr. Anel Bumbulović te vijećnici Halid Dizdarević, Alen Arnautović i Almir Špiodić.

Na sedmoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš, održanoj 24. juna 2021. godine usvojen je Zaključak o održavanju sastanaka sa Generalnom direktoricom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a u cilju unapređenja rada specijalističko-konsultativne službe u Domu zdravlja Ilijaš.

Tokom sastanaka, razgovarano je i nedostatku medicinskog kadra te saradnji JU Dom zdravlja KS sa Općinom Ilijaš. Općinski načelnik Akif Fazlić, istakao je da je jako važno održati stalnu komunikaciju sa zdrvastvenim institucijama te da će ishod sastanaka biti poboljšanje organizacije i funkcionisanje zdravsta na području općine Ilijaš.

“Mi kao lokalna zajednica danas smo iznijeli svoje stavove i probleme koji su delegirali građani općine Ilijaš kao najbitnije. Smatram da je sastanak bio konstruktivan te da su prihvaćene sve one inicijative koje su realno provodive te shodno tome očekujemo i konkretne korake. Nama je jako bitno da pričamo i o strateškom opredjeljenju, odnosno da organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilijaš ima potpuno isti status kao i ostale organizacione jedinice u Kantonu Sarajevo te da imamo stalnu dobru kadrovsku zastupljenost osoba iz zdravstvenog sektora. Bitno je da imamo i stalna poboljšanja kada su u pitanju oprema i materijalni uslovi ljekara, kao i pružanja dobrih zdravstvenih usluga“, rekao je načelnik Fazlić.

V.d. direktorica JU Dom zdravlja KS mr. sci. dr. med. prim. Amela Kečo istakla je važnost porodične medicine te jednake dostupnosti zdravstvene zaštite svim stanovicima, kao projekat otvorenja Centra za rani rast i razvoj koji će se ralizovati u saradnji sa UNICEFOM.

„I prije pojave pandemije Covid – 19 mi smo unutar Doma zdravlja Kantona Sarajevo bili deficitarni, naročito kad su u pitanju ljekari iz primarne zdravstvene zaštite. Jedna od organizacionih jedinica Doma zdravlja je i specijalističko-konsultativna služba, kojoj također nedostaje kadra. Ove službe, pružaju usluge u svih devet općina Kantona Sarajevo, odnosno u svim domovima zdravlja. Ono što je standard u oblasti zdravstvene zaštite specijalističko-konsultativna službe jeste da rade u jednom domu zdravlja do tri dana, što smatram da možda i nije primjereno. Smatram da se prema procjeni zdravstvenog stanja stanovništva na području jedne općine treba odlučivati o broju dana rada ove službe. Mislim da se to treba rješavati u perspektivi, u smislu da Općina i Dom zdravlja sarađuju u pogledu planiranja i zapošljavanja kadra te zajendičkih inicijatica prema ministarstvima i vladi, a sve u cilju bolje zaštite zdravlja stanovništva u perifernim općinama. U eri pandemije, spomenula bih jednu svijetlu tačku, odnosno projekat Centra za rani rast i razvoj koji realizujemo sa UNICEFOM.

Prilikom obilaska Domova zdravlja, vidjela sam da Dom zdravlja Ilijaš ima jako lijep prostor, jedan od najboljih Centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini, tako sam i odlučila da ovaj centar smjestimo u Dom zdravlja Ilijaš. UNICEF će donirati opremu i urediti prostor, a mi ćemo obezbijediti kadar koji je potreban za Centar za rani rast i razvoj  te će nam biti uzor kako da razvijamo ovakve vrste centara i u drugim općinama. Potpisali smo jedan okvirni plan, sada su u toku tenderske procedure koje bi trebale bit gotove do septembra 2021. godine. Nakon toga očekujemo da nam dostave opremu i onda se nadamo da će do novembra 2021. godine Centar početi sa radom“, kazala je direktorica Kečo.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović govorila je o važnosti podrške zdravstvenom sektoru, iako to nije u nadlženosti lokalne zajednice. “Kao predstavnici glasa građana u Općinskom vijeću Ilijaš, mi smo prva adresa, kojoj iznose svoje probleme i potrebe sa kojima se svakodnevno susreću a tiče se zdravstvene usluge. Nažalost, mi često nismo u mogućnosti da rješavamo te probleme jer oblast zdravsta nije u nadležnosti lokalne zajednice, ali zasigurno jesmo na raspolaganju kroz usvajanje Budžeta općine Ilijaš i svih inicijativa prema zdravstvenim ustanovama koje će poboljšati kvalitetu usluge naših građanima. Kolega, dr. Anel Bumbulović iznio je niz potreba naših građana, koji se prije svega odnose na prisustvo pulmologa, ofatmologa i neuropsihijatra u Domu zdravlja Ilijaš. Sve su to iskazne potrebe naših građana kako bi imali što kvalitetniju zdravstvenu uslugu u Ilijašu. Kao ishod ovog sastanaka, očekujemo značajne pomake kada je u pitanju poboljšanje zdravstene usluge u Domu zdravlja Ilijaš“, istakla je Omerović.

Dr. Anel Bumbulović, predsjednik Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš i vijećnik u OV Ilijaš iznio je niz problema sa kojima se pacijenti i građani općine Ilijaš svakodnevno susreću i koje je potrebno riješiti u što skorije vrijeme. „Mi kao Općinsko vijeće pokazali smo odgovornost prema našim građanima i jednim zaključkom smo incirali današnji sastanak sa Generalnom direktoricom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Kao liječnik i građanim općine Ilijaš brine me veliki broj problema u funkcionisanju zdravstvenog sistema na području Ilijaša i danas smo iznijeli goruće probleme, kao što je problem kadrovskog deficita. Naime, prema iskaznim potrebama našeg stanovništa, najpotrebniji nam je doktor pulmolog. Naime, već unazad dvije godine u Ilijašu nemamo usluge pulmologa te građani za ostvarivanje ove usluge moraju da idu u druge općine i putuju po 50km. Pored toga, tražili smo da se unaprijedi rad specijalističko-konsultativne službe, prije svega neurologa, oftamologa i Centra za metalno zdravlje. Upozorili smo i na neke probleme koji nas čekaju u budućnosti, a koje se odnose na nivo primarne zdravstvene zaštite, gdje imamo naznake da će doći do dodatog deficita kadra te smo ukazali na značaj upošljavanja kadra u oblasti porodične medicine“, reako je dr. Bumbulović.

Tokom sastanaka, razgovarano je  i o mikrobilološkim analizama, koje građani Ilijaša rade na lokalitetu Ilidže i općine Stari Grad. Općinsko vijeće Ilijaš kroz stalne inicijative i zaključke pokušavalo je da riješi ovu problematiku te da se ovi nalazi rade u Ilijašu, ali do sada ovaj problem još uvijek nije riješen.

Share.

Comments are closed.