U kabinetu općinskog načelnika održan je sastanak sa predstavnicima kompanije MADI d.o.o., Tešanj na čelu sa direktorom Maidom Jabandžićem. Cilj ovog sastanka je predstavljanje potencijalnih investicionih lokacija na području općine Ilijaš, prvenstveno lokacije Industrijska zona Luka, Ilijaš i PDI Bosna, te uopćeno postojećih općinskih servisa koji su na raspolaganju investitorima.

Sastanku su u ime Općine Ilijaš prisustvovali općinski načelnik Akif Fazlić, Sadeta Brkić, pomoćnica općinskog načelnika u Službi za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar, Mirza Marukić, šef odsjeka za privredu i lokalni razvoj, te Velid Fazlić, stručni savjetnik u Službi za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar.

Kompanija MADI d.o.o., Tešanj, koja trenutno zapošljava oko 550 radnika je lider na bosanskohercegovačkom tržištu i šire u proizvodnji i preradi proizvoda od pilećeg mesa. Predstavnici komapnije su na današnjem sastanku izrazili potencijalnu zainteresiranost za investiranje na području općine Ilijaš.

Share.

Comments are closed.