Danas je održana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.  Prva tačka dnevnog reda bila je Izvještaj o radu pravobranilaštva KS  za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.  Pravobranilaštvo preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne  zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Ilijaš, Pravobranilaštvo ima položaj i pravo stranke u postupku i djeluje pred nadležnim sudovima i drugim organima u funkciji zastupnika stranke u postupku. Ova tačka je usvojena jednoglasno. 

Usvojen je Izvještaj o izvršenju općine Ilijaš za period 01.01.2019. do  30.06.2019 gdje su ukupno ostvareni prihodi  9.733.576,00,  ukupno izvršeni raspored izdataka 5.871.326,00. Prema tome ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 3.862.250,00 KM.

Izmjenama i dopunama Budžeta općine Ilijaš utvrđeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 17.733.700,00 KM , što u odnosu na aktuelni plan predstavlja povećanje za 0,19% više u odnosu na aktuelni plan Budžeta za 2019. godinu.Izvjestaj je  usvojen je jednoglasno , nakon čega je napravljena pauza na kojoj su svi vijećnici prisustvovali obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba koji je obilježen na Trgu”Alija Izetbegović” u Ilijašu.

 Usvojen je Prijedlog  Odluke o davanju  mišljenja na Godišnji plan realizacije šumsko- privredne osnove za privatne šume na području općine Ilijaš.

Prijedlog  Odluke o davanju saglasnosti na plan  utroška namjenskih sredstava prikupljenih na osnovu naknade za korištenje državnih šuma, daje se saglasnost na plan utroška u iznosu od 300.000,00 KM prikupljenih od naknada za korištenje državnih šuma na području općine Ilijaš u 2019. godini za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukturnih objekta „Vrutak „.

Na sjednici je usvojen Prijedlog Odluke o pristupanju I izradi plana parcelacije “Apartmansko naselje Alain” Ljubnići I nekoliko rješenja iz imovinsko-pravne oblasti.

Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za proteklih šest mjeseci je primljena k znanju.

Share.

Comments are closed.