Nakon što je Općinsko vijeće Ilijaš na sjednici održanoj 27. novembra 2019. godine usvojilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Mrakovo 1” i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Mrakovo 1”, u velikoj sali Općine Ilijaš je održana Javna rasprava.

Predstavnici Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, koji su i nosioci izrade Regulacionog plana, izložili su plan prisutnima.

Prisutni su još bili i predstavnici Savjeta mjesne zajednice Mrakovo, vijećnica u OV Ilijaš, predstavnik firme “Aldana” koja je investitor projekta Apartmaskog naselja Mrakovo 1 i finansijer izrade plana, te predstavnici općinske Službe za prostorono uređenje i zaštitu okoliša.

Predsjednik MZ Mrakovo Mehmed Smajlović se uključio u raspravu i kazao kako nema primjedbi na Regulacioni plan, ali da insistira da se prilikom planiranja prostora i prilikom izgradnje “Apartmanskog naselja Mrakovo 1” povede računa kako se ne bi narušila izgrađena infrastruktura, odnosno da je potrebnio istu poboljašti.

Smajlović je predložio sanaciju putne infrastrukture, te naglasio da je MZ Mrakovo kandidoavala ovaj projekat u Nacrt Budžeta Općine za narednu godinu. Naglasio je kako bi se svi pomenuti projekti trebali realizovati u saradnji sa predstavnicima loklane zajednice.

Sve dostavljenje primjedbe u postupku javnog uvida i javne rasprave Općina Ilijaš će dostaviti Zavodu za planiranje Kantona Sarajevo na razmatranje i daljnje postupanje, a radi izrade prijedloga Regulacionog plana.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.