Posljednjeg dana septembra održana je 34. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, na kojoj su vijećnici odlučivali o sedam tačaka dnevnog reda. Nakon brojnih pitanja i inicijativa, usvojen je izvještaj  o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. Vijećnici Muhamed Handžić i Almir Špiodić istupili su iz stranke BPS-Sefer Halilović i ubuduće će nastupati samostalno.  

Vijećnici su usvojili Odluku o Planu stipendiranja izuzetno nadarenih učenika i studenata, kao i učenika i studenata u stanju socijalne potrebe za školsku/akademsku 2019./20. godinu.  Općina Ilijaš obezbjedit će stipendije za 80 izuzetno nadarenih učenika u srednjoškolskom obrazovanju izdvajajući 36 hiljada KM  i 117 izuzetno nadarenih studenata u visokoškolskom obrazovanju, a planirana sredstva su 105.300 KM.  Također, planirano je stipendiranje 44 učenika u stanju socijalne potrebe, a ukupan iznos za tu namjenu je 19.800 KM, a isti  iznos osiguran je i za 22 studenta u stanju socijalne potrebe. Iznos stipendija ostao  je nepromijenjen u odnosu na prethodne godine i to-50 KM za učenike i 100 KM za studente.

Vijećnici su većinom glasova prihvatili  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o vansudskom izmirenju duga “MUHIĆTRANS” d.o.o. Sarajevo, čime se omogućava sukcesivno plaćanje naknade za građevinske dozvole ovom privrednom subjektu u tri dijela.

Najviše polemike i rasprave izazvala je Informacija o primopredaji dužnosti između predsjednika Savjeta Mjesnih zajednica u mandatnom periodu 2014. – 2019. godina i novoizabranih predsjednika Savjeta Mjesnih zajednica za mandatni period 2019. – 2023. godina. Informaciju su obrazložili pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić i načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić. Svoje viđenje ove problematike i prijedloge za poboljšanje rada Savjeta MZ dali su predsjednik Komisije za MZ Mehmed Smajlović i koordinator za MZ Midhat Čeho.

Nakon konstruktivne rasprave, prijedloga i komentara, uz usvajanje Informacije k znanju, Općinsko vijeće predložilo je tri zaključka; Općinsko vijeće daje podršku novim Savjetima MZ da utvrde činjenično stanje u radu prethodnih Savjeta MZ i eventualno pokrenu radnje utvrđivanja njihove odgovornosti. Zatim, OV zadužuje nadležne općinske službe da kontinuirano pružaju stručnu pomoć o svim pitanjima vezanim za njihove nadležnosti, a treći zaključak je da se održe zborovi građana u svim MZ i izrade statuti MZ do kraja 2019. godine.  

Snimak cijele sjednice poslušajte sutra od 13 sati u programu Radio Ilijaša.

Share.

Comments are closed.