Danas je održana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš koja je imala 22 tačke dnevnog reda.

Dosta rasprave među općinskim vijećnicima izazvao je Izvještaj o realizaciji zaključka sa 34. sjednice Općinskog vijeća, kojim se zadužuju Savjeti mjesnih zajednica sa područja općine Ilijaš da donesu Statute mjesnih zajednica do kraja 2019. godine. Vijećnici su  usvojili Izvještaj o realizaciji programa rada Općinskog vijeća za proteklu godinu i Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u protekloj godini. Općinsko vijeće usvojilo je većinom glasova Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ilijaš za 2019. godinu. Plaketa općine Ilijaš, kao javno priznanje za 2019. godinu dodjelit će se predsjednici Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš Zekiji Avdibegović i hadžiji i vakifu mesdžida u Homaru Muji Karavdiću. Priznanja će se uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš povodom obilježavanja Dana općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH.

Usvojena je Odluka kojom se daje pozitivno mišljenje na Godišnji plan realizacije šumskoprivredne osnove za 2020. godinu KJP “Sarajevo šume” d.o.o. – dio koji se odnosi na radove planirane na teritoriji općine Ilijaš.

Vijećnici su podržali Odluku o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2020. godinu. Prosječna cijena uređenja građevinskog zemljišta po metru kvadratnom korisne površine iznosi 200 KM.

Također je usvojena Odluka kojom se utvrđuje raspon cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta utvrđenim Odlukom o građevinskom zemljištu i to za treću zonu od 80 KM do 100 KM po metru kvadratnom, za četvrtu od 40 KM do 80 KM, za petu zonu od 20 KM do 40 KM i za šestu zonu od 5 KM do 20 KM po metru kvadratnom.

Vijeće je usvojilo i sedam Prijedloga Odluka iz imovinsko – pravne oblasti.

Usvojena su Rješenja o razrješenju članice Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja Jasminke Jakubović te članice i predsjednice Komisije za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju Šife Suljić.

Općinsko vijeće je izabralo Elvedina Alića za novog člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja i Elvira Zukića za člana, a time i predsjednika Komisije za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju.

Usvojen je Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Ljubnići – QTR-BS” Ilijaš i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Ljubnići – QTR-BS” Ilijaš.

Javni uvid na Nacrt Odluke o usvajanju RP “Apartmansko naselje Ljubnići – QTR-BS” Ilijaš i Nacrt Odluke o provođenju RP “Apartmansko naselje Ljubnići – QTR-BS” Ilijaš održat će se u periodu od 30. januara 2020. godine do 13. februara 2020. godine  u Općini Ilijaš, kancelariji broj 20 na II spratu.

Javna rasprava na Nacrt Odluke o usvajanju RP “Apartmansko naselje Ljubnići – QTR-BS” Ilijaš i Nacrt Odluke o provođenju RP “Apartmansko naselje Ljubnići – QTR-BS” Ilijaš će se održati 14. februara 2020. godine u maloj sali Općine Ilijaš /podrumske prostorije/ sa početkom u 14:30 sati.

Vijećnici su jednoglasno podržali Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Srebrenički Arboretum” i Nacrt Odluke o provođenju RP “Srebrenički Arboretum”.

Javni uvid na Nacrt Odluke o usvajanju RP “Srebrenički Arboretum” i Nacrt Odluke o provođenju RP “Srebrenički Arboretum” održat će se u periodu od 30. januara 2020. godine do 28. februara 2020. godine u Općini Ilijaš, kancelariji broj 20 na II spratu.

Javna rasprava na Nacrt Odluke o usvajanju RP “Srebrenički Arboretum” i Nacrt Odluke o provođenju RP “Srebrenički Arboretum” će se održati 3. marta 2020. godine u maloj sali Općine Ilijaš /podrumske prostorije/ sa početkom u 14:30 sati.

Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja svih zainteresovanih subjekata planiranja, MZ-a, potencijalnih investitora, građana, vijećnika OV-a Ilijaš dostavljaju se Općini Ilijaš, Službi za prosotorno uređenje i zaštitu okoliša koja organizuje i sprovodi javnu raspravu.

Općinsko vijeće je podržalo Prijedlog Zaključka kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM za pomoć licima koji se nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš. Lica koja spadaju u tu kategoriju su starije osobe bez bližih srodnika, samohrani roditelji, invalidna lica koja ne ostvaraju prava putem Službe socijalne zaštite, lica oboljela od hroničnih i drugih oblika bolesti i mnogočlane porodice bez primanja koja se računaju kao prihod.

Navedena novčana pomoć će se ralizovati u budžetskoj 2020. godini i istu odobrava općinski načelnik, na prijedlog Službe za opću upravu, boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu i nadležne komisije Općinskog vijeća. Iznos novčane pomoći je 100,00 KM mjesečno za jednog korisnika i ista će se isplaćivati putem bankovnih računa korisnika.

Na samom kraju sjednice komandir PS Ilijaš Irfan Nefić detaljno je prezentirao informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području općine Ilijaš za proteklu godinu.

Share.

Comments are closed.