Održana je redovna  sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, na kojoj su  poslije vijećničkih pitanja i inicijativa između ostalog  razmatrane  Informacije o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za proteklih šest mjeseci i Informacija iz oblasti zdravstva.

Informaciju iz oblasti zdravstva obrazložila je direktorica DZ Ilijaš Prim. dr. Amra Matoruga koja je kazala da je  zdravstvena zaštita za stanovništvo općine Ilijaš u primarnoj zdravstvenoj zaštiti   pružana svakodnevno u prvoj i drugoj smjeni u kontinuitetu, te nedjeljama i praznicima u službi porodične medicine. I pored nedostataka ljekarskog i srednjeg medicinskog kadra, planirani zadaci su adekvatno i na vrijeme urađeni, a usluge pacijentima nisu uskraćene. Što se tiče informacije o stanju sa korona virusom dr. Matoruga je kazala da je od početka pandemije od ovog virusa obolilo 40 naših sugrađana, dok je sa današnjim danom aktivno 26 slučajeva. Ona je pozvala sve građane na  maksimalan oprez i pridržavanje svih propisanih mjera.

Vijeće je donijelo Zaključak da se u narednom periodu održi tematska sjednica na kojoj bi bila razmatrana Informacija iz oblasti zdravstva uz prisustvo svih relevantnih ljudi iz ove oblasti.

Informaciju  o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za proteklih šest mjeseci predočio je komandir PS Ilijaš  Enes Rahimić. U ovom vremenskom periodu unutrašnje organizacione jedinice su kontinuirano pratile stanje sigurnosti iz oblasti kriminaliteta, te su na osnovu negativnih pojavu adekvatno reagirali sačinjavanjem  operativnih i akcionih planova, te konkretizovanjem zadataka policijskim službenicima sa ciljem otklanjanja uočenih negativnosti na određenim područjima. U prvih šest mjeseci registrovano je 54 krivična djela.

Usvojen je Prijedlog Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Ilijaš.

Budžet općine Ilijaš u prvih šest mjeseci bilježi 7.231.265,00 KM ostvarenih prihoda, što je 46% od planiranih prihoda u Budžetu za 2020. Godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu 3.875.728,00 KM, što predstavlja 25% od planiranih izdataka u Budžetu za 2020. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 3.355.537,00 KM.

 Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije na vodnom dobru za zahvatanje i korištenje podzemnih voda.

Usvojena je o Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za područje općine Ilijaš.

Share.

Comments are closed.