Na osnovu člana 55. i člana 57. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovanju (¨Službene novine Kantona Sarajevo¨, br. 23/17 i 33/17) JU
Osnovna škola ¨ PODLUGOVI ¨ Podlugovi  vršit će upis djece u prvi (I) razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu.


Školski obveznici za upis u redovnu osnovnu školu  su sva djeca koja do 1.
marta 2019. godine navrše 5 i po godina života. Škola može omogućiti i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi  upis u redovnu osnovnu školu, uz pismeni zahtjev roditelja ili staratelja djeteta,nakon što razmotri preporuke komisije za upis učenika u prvi razred.
Upis djeteta koje je mlađe od utvrđene starosne dobi može se izvršiti  samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.
Upis djece u prvi (I) razred vršit će se u mjesecu augustu 2019. godine, svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati u sekretarijatu Škole.
Potrebna dokumentacija za upis djeteta (original ili ovjerena fotokopija):

  •   Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkom stanju djeteta za upis u školu i
    Zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (ne starije od 6 mjeseci),
  • Uvjerenje o  pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja i
    obrazovanja U skladu sa članom 54. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju učenici se upisuju u školu na osnovu prebivališta, odnosno CIPS-ove prijave, pa su pored navedene dokumentacije roditelji/staratelji dužni predočiti i ovaj dokument.
    Prisustvo djece pri upisu nije neophodno, a termin za testiranje djeteta roditelji/staratelji dobit će pri upisu u sekretarijatu Škole.

  • Termin testiranja sa pedagogicom će se održati 22.08.2019.godine u 11,00 sati.
Share.

Comments are closed.