U organizaciji
Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, okončan je prvi
on-line upisni rok u srednje škole na području Kantona Sarajevo, a u okviru
kojeg je upisano 3.479 učenika. 

I ove godine najviše interesovanja učenika bilo je za gimnazije,
elektrotehničku školu, ekonomsku te medicinske, a od stručnih škola za
zanimanja kuhar, frizer i vozač motornih vozila.

Konačne rang liste pomenutog upisnog roka objavljene su jučer u
16:00 sati na web stranici: https://upis.emis.ba i više se neće
mijenjati.  Od tog momenta učenici su stekli pravo upisa u program
srednjeg obrazovanja u kojem se nalaze u okviru upisne kvote.

Okončanjem ovog upisnog roka preostalo je 146 učenika koji su
vršili izbor, ali nisu primljeni u odabrane škole.

Preostalo je još 350 slobodnih mjesta u 17 javnih srednjih škola
za upis u prvi razred, a na koje će se moći upisati putem online sistema (https://upis.emis.edu.ba) učenici
koji nisu primljeni u prvom upisnom roku. 

Učenici koji se nisu našli ni na jednoj rang listi srednje škole
imaju mogućnost izbora srednjih škola u drugom upisnom roku koji će biti
objavljen u utorak 9. i trajat  će do 11. jula 2019. godine.

Konačni rezultati upisa u srednje škole Kantona Sarajevo za
drugi upisni rok bit će objavljeni u četvrtak 11. jula 2019. godine iza 17:00
sati.

Share.

Comments are closed.