Oglas za upis djece, školskih obveznika u prvi razred osnovne škole u školskoj 2019/2020. godini u augustovskom upisnom  roku.

Obavještavamo roditelje djece školskih obveznika za školsku 2019/2020. godinu sa školskog područja JU Osnovne škole „Hašim Spahić“ Ilijaš, koji nisu izvršili upis svoje djece u prvi (I) razred u aprilskom upisnom roku, da će se upis i testiranje ove djece u augustovskom upisnom roku obaviti u ponedjeljak 26.08.2019. godine u 09:00 sati u prostorijama škole – kancelarija školskog pedagoga-psihologa.

U prvi (I) razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu obavezno se upisuju djeca koja do 01.03.2019. godine navršavaju pet i po godina života, odnosno djeca koja će do 01.09.2019. godine imati punih šest godina.

Takođe, u prvi razred mogu se upisati i mlađa djeca od navedene starosne dobi za početak obaveznog osnovnog odgoja i obrazovanja uz pismeni zahtjev roditelja ili staratelja, te ukoliko Komisija koja obavlja procjenu sposobnosti pri upisu djece u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Molimo roditelje da dovedu svoje dijete u tačno naznačen dan i sat i ponesu slijedeća dokumenta:

  • Rodni list djeteta ili ovjerenu kopiju Rodnog lista,
  • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti djeteta za upis u prvi razred, izdato od nadležne zdravstvene ustanove – Domovi zdravlja KS,
  • Potvrda – Uvjerenje  o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu, izdato od odgovarajuće predškolske ustanove.

Za djecu koja nisu pohađala  obavezni  predškolski  program, roditelji su dužni napisati obrazloženje  o razlozima nepohađanja ovog  zakonski obaveznog predškolskog programa, koje se predaje u sekretarijat škole.

Za sve dodatne informacije obratiti se u sekretarijat škole. 

    Direktor škole

                                                                                                                                     _____________

              Nihad Salkić

Share.

Comments are closed.