Iz Osnovne škole „Stari Ilijaš“ dobili smo obavještenje oaugustovskom upisnom roku za prvačiće, koje objavljujemo u cjelosti.

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u AUGUSTU, u terminu od 17.8. do 24.8.2020.godine. 

IIU prvi razred školske 2020/2021. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2020. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područjeJavne ustanove Osnovna škola  „Stari Ilijaš”  Ilijašobuhvata sljedeće ulice:Donja Bioča, Donja Misoča, Donja Luka, Donji Malešići, Gornja Bioča, Gornja Misoča, Gornja Luka, Gornji Malešići, Mlini, Ribarići, Stari Ilijaš, Kamenica, Hadžići, Karaula i Vlaškovo.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetimauz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2020/2021. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta dođe u školu u sekreterijat i popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2020/2021. godine” te popunjeni obrazac i obaveznu dokumentaciju za upis djece u prvi razredpreda sekretaru škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

·         Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
·         Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;
·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
 O terminima testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem ili putem maila.
 Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone: 033 402 300 i 033 402 400ili e-mail

stariilijas@bih.net.ba.

Share.

Comments are closed.