Nakon provedene procedure Javne nabavke za izvođenje radova II faze izgradnje Gradskog stadiona Ilijaš, kao najpovoljnji ponuđač odabrana je firma ” Fazum gradnja” d.o.o. Ilijaš.
U proteklom periodu završena je prva faza izgradnje Gradskog stadiona u Ilijašu vrijednosti 1.600.000,00 KM dok će vrijednost druge faze iznositi 1.172.925,00 KM i podrazumijeva potpuno zatvaranje objekata te uređenje krovova na tribinama i objektu.

Prema sporazumu o sufinansiranju Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo ovu će II fazu izgradnje Gradskog stadiona Ilijaš finansirati sa 650.000,00 KM, a ostatak sredstava obezbjedit će Općina Ilijaš.


Za drugu fazu izgradnje Gradskog stadiona predviđeni su sljedeći radovi: završetak grubih građevinskih radova, postavljanje čelične nadstrešnice iznad tribina, radovi na tribinama, radovi na objektu iza tribina, te fasadna stolarija kompletnog objekta.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Share.

Comments are closed.