Početkom građevinske sezone u Kantonu Sarajevo počet će realizacija brojnih projekata na sanaciji i izgradnji putne infrastrukture. Ministar saobraćaja Adnan Šteta i direktor Direkcije za puteve KS Selmir Kovač najavili su ubrzanu dinamiku izvođenja radova.

“Kako smo i obećali, krajem marta i početkom aprila krećemo sa rješavanjem nagomilanih problema na cestama u našem kantonu. Počet će radovi na sanaciji glavne gradske magistrale. Radi se o kompletnom prstenu, od Baščaršije do Stupa, jer nam je cilj da imamo potpuno rekonstruisanu gradsku magistralu bez udarnih rupa, a sanirat će se i pružni prijelazi. Radovi bi  se izvodili od 09 do15 sati, poslije jutarnjih i prije popodnevnih gužvi, što će Ministarstvo propisati posebnim elaboratom o izmjeni režima saobraćaja. Također će biti određen rok od 30 dana za završetak radova”, najavljuje ministar Šteta.

Dodao je da će biti pokrenuti i projekti sanacije Hrasničke ceste u općini Ilidža dužine 1000 metara, ulice Avde Palića u općini Novi Grad u dužini oko 550 metara, kao i ulice Ljubljanska u Novom Sarajevu, potom sanacija Regionale Igman – Hadžići, sanacija R445 Lješevo (Ilijaš), kao i dijelova ulica Omladinska u Vogošći i u naselju Tihovići, a pokrenute su i zajedničke javne nabavke sa Općinom Stari Grad za sanaciju pješačke zone u ulici Štrosmajerova.  U planu je i sanacija mosta u Halilovićima.

“Također, zajedno sa Javnom ustanovom za zaštićena područja KS i Općinom Ilidža, Ministarstvo i Direkcija za puteve KS pokrenut će sanaciju Velike aleje o kojoj se godinama govori.  U pripremi su i projekti za koje je Direkcija već sprovela proceduru javne nabavke za izradu glavnih i izvedbenih projekata”, istakao je ministar Šteta.

Radi se o projektima sanacije, odnosno rekonstrukcije regionalnog puta R-447 Dariva – Hreša, dionica: Dariva – Mošćanica dužine 450 metara,  dijela Drinske ulice, dionica: raskrsnica sa ulicom Hamdije Čemerlića – raskrsnica sa ulicom Adema Buće dužine 2,5 kilometra, potom dijela Reljevske ulice u naselju Reljevo Dvor, dionica: M-17 – most preko rijeke Bosne dužine 270 metara, Rustempašine ulice, dionica:kružni tok – Rustempašin most u dužini od 300 metara, rekonstrukcije i izgradnje dijela “0” transferzale, dionica: raskrsnica sa ulicom Zmaja od Bosne – raskrsnica sa ulicom Vilsonovo šetalište u dužini od 220 metara.

Također, riječ je i o projektima rekonstrukcije raskrsnice regionalnog puta R-442a Hadžići – Igman – Krupac i lokalnog puta Gornja Grkarica – Babin Do u mjestu Gornja Grkarica (kod Doma policije) sa pretvaranjem iste u kružni tok saobraćaja,  regionalnog puta R-445, dionica: Pružni prelaz Alića han“ – most Gnionica dužine 440 metara, rekonstrukcije puta u ulici Ahatovićka, dionica: raskrsnica sa Dobroševićkom ulicom – autobuska okretnica u naselju Ahatovići od 670 metara te sanacije  dijela VII transferzale pored “Gras”-a.

“Nakon okončanja propisanih procedura, hitno će se krenuti sa projektovanjem i sanacijom navedenih ulica”, dodao je ministar.

Istakao  je da će javnost biti kontinuirano informisana o svim pokrenutim radovima i  dinamici njihovog izvođenja, ali i o  novim projektima kojih ove godine neće nedostajati u svim sarajevskim općinama.

Izvor: Press službe Vlade KS

Share.

Comments are closed.