Sporazum o povećanju energijske efikasnosti 24 javne ustanove na području Kantona Sarajevo potpisali su danas ministar prostornog prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Damir Filipović, šefica Odjela za saradnju u Ambasadi Švedske u BiH Marie Bergström i zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov.

Potpisivanju su prisustvovali načelnici općina kao i direktori i predstavnici institucija na kojima će se vršiti radovi.

Kroz nastavak projekta „Zeleni ekonomski razvoj” u ovoj godini bit će utopljeni objekti JU: OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” , Vrtić “Biseri“ i Muzička škola Sarajevo u općini Stari Grad, ”Srednja medicinska škola – Jezero”, ”Srednja zubotehnička škola”, OŠ “Safet Beg Bašagić“ , “Biblioteka Sarajeva“ i Arhitektonski/Građevinski fakultet Sarajevo u općini Centar, Centar za slijepu i slabovidnu djecu – Srednja škola, Centar za slijepu i slabovidnu djecu – Osnovna škola i Centar za slijepu i slabovidnu djecu – Internat, JU OŠ “Dobroševići“ i “Dom zdravlja Kumrovec“ u općini Novi Grad, Vrtić “Trešnjica” i OŠ “Porodice ef. Ramić”-Područna škola “Kamenica Gora” u općini Vogošća, “Četvrta gimnazija Ilidža” i “Četvrta osnovna škola” na Ilidži, “Elektrotehnička škola za energetiku”, “Željeznički školski centar” i OŠ “Kovačići” u općini Novo Sarajevo, OŠ “Šesti mart” u Hadžićima, područne ambulante Dejčići i Šabići Doma zdravlja Trnovo, te OŠ “Srednje- područna škola Gajevi” u Ilijašu.

Sredstva za utopljavanje objekata ukupne vrijednosti 6 miliona KM osigurali su Vlada Švedske, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, općina Stari Grad, Vogošća, Ilijaš, Novo Sarajevo, Hadžići i Ilidža te Arhitektonski fakultet Sarajevo i Elektrotehnička škola za energetiku. Implementator radova je UNDP.

“I ovaj put smo posebnu pažnju posvetili najmlađoj populaciji, učenicima škola i korisnicima zdravstvenih usluga. Međutim, novina u odnosu na prethodne sporazume je što smo kroz ovaj projekt prvi put krenuli sa energetskom sanacijom srednjih škola i fakulteta. Uz utopljavanje svih 24 objekta, planirani su i zamjena dotrajale i energetski neefikasne vanjske stolarije, radovi na kotlovnicama i grijnim tijelima, termoizolacija vanjskih zidova i krovova objekata kao i njihovo priključenje na sistem daljinskog grijanja”, naveo je ministar Filipović.

Dodao je da je cilj ovog projekta smanjenje negativnih efekata na kvalitet zraka, racionalizacija troškova za potrošnju energije, te ušteda budžetskih sredstava i povećanje komfora za korisnike ustanova.

Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Khoshmukhamedov istakao je da je projekt energetske efikasnosti od velikog značaja za Sarajevo prevashodno zbog smanjenja zagađenja zraka.

“Važno je istaći da će sistemski pristup energetskoj efikasnosti i upravljanju energijom u javnom sektoru takođe pomoći BiH da upotpuni sve obaveze iz Ugovora o energiji ali i obezbijedi višestruke druge koristi, finansijske i socijalne”, naglasio je Khoshmukhamedov izražavajući interes za nastavkom saradnje na ovom projektu sa vladama Švedske i Kantona Sarajevo.

Šefica Odjela za saradnju u Ambasadi Švedske u BiH Bergström istakla je da su zaštita okoliša i klima neki od najvažnijih prioriteta Švedske vlade koja je u projekt “Zeleni ekonomski razvoj” od 2014. godine uložila 12, 5 miliona EURA u programe energetske efikasnosti u cijeloj BiH.

Share.

Comments are closed.