Ugovor o rekonstrukciji regionalne ceste R 445 vrijedan  blizu 3.000.000,00 KM,   kao jedan od najvažnijih za općinu Ilijaš, potpisan je danas u kabinetu općinskog načelnika Akifa Fazlića.

Radi se o dijelu puta na potezu od  Malešića  do Starog Ilijaša. Ugovor je potpisan između Općine Ilijaš, Direkcije za ceste i izvođača radova firme “MGBH”d.o.o. Sarajevo. Riječ jeo veoma značajnom projekatu  kako za općinu Ilijaš, tako i za Kanton Sarajevo. Radi se o modernoj saobraćajnici  sa svim pratećim sadržajima, što podrazumijeva širinu saobraćajne trake 2 x 3,50 i obostrane asfaltne trotoare  širine 2 x 1,50 m.  Izuzetno mnogo rada i truda općinske administracije i Direkcije za ceste uloženo je u proteklom periodu, kako bi se iznašlo najbolje rješenje za ovaj projekat. Potpisivanju su prisutvovali i Predsjedavajuća OV Alma Omerović, zastupnik u Skupštini KS Mahir Dević, ministri u Vladi KS, Adi Kalem ministar saobraćaja i Jasmin Halebić ministar finansija. Po riječima općinskog načelnika ovo je kruna dosadašnjeg rada.

Rekonstrukcija regionalne ceste R445  na potezu od mosta u Malešićima do skretanja za Bioču je veoma važan projekat. Također, predstavlja i izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije, kao i rekonstrukciju vodovodne mreže. Ovim projektom ćemo riješiti cestovnu i komunalnu infrastrukturu. Moram istaći da su performanse ove ceste postavljenje na najveći mogući nivo, što podrazumijeva rekonstrukciju samog kolovoza i izgradnju dvije pješačke staze. To je jako bitno sa aspekta bezbjednosti za sve stanovnike ovog kraja. Na samom projektu se radilo jako dugo. Sa Direkcijom za ceste je pripremana projektna dokumentacija i rješavali  smo imovinske odnose te danas potpisujemo Ugovor vrijedan 2.580.000, 00 KM kao plod dosadašnjeg rada.

Generalno,  ukupna vrijednost ovog projekta je blizu 3.000.000,00 KM. U obzir uzimamo  i sredstva za rješavanje vodovodne i kanalizacione mreže vrijednosti od 217.000,00 KM kao i sredstva za izradu projektne dokumentacije  i rješavanje imovinskih odnosa. Izrađen je projekat i rekonstrukcije dijela ceste od Alića rampe do Gnionice. On je revidiran i prihvaćen onako kako je to postavljeno našim regulacionim planom i time su stvorene pretpostavke da uđe u operativni plan  Direkcije za ceste 2020. godinu, istakao je Fazlić.

Selmir Kovač, direktor Direkcije za ceste KS ističe da je ovo veoma značajan projekat i za Direkciju.

“Rekonstrukcija  regionalne ceste R445 u dužini od 1.300  metara je veoma važan projekat  a podrazumijava izgradnju dvije vozne trake i dva trotoara sa sigurno kretanje pješaka. Radi se kompletna zamjena gornjeg i donjeg nosivog sloja.Mi smo ranije imali raspisan ovaj projekat u kojem se trebala raditi samo rehabilitacija puta, ali on je poništen na inicijativu Općine i na svu sreću sada imamo komletan projekat”, kazao je direktor Kovač.

Direktor Kovač napominje da će najveći dio radova biti urađen u toku ove godine,  a od vremenskih uslova zavise kontinuitet radova na terenu.

Adi Kalem, ministar saobraćaja u Vladi KS je istakao  da  je spremnost općinske administracije   i načelnika općine Ilijaš  bio jedan od bitnih faktora realizacije mnogobrojnih infrastrukturnih projekata na ovom području.

“Zahvalio bi se Općinskom načelniku i kompletnoj administraciji na spremnosti pripreme projekata koji su dostavljeni Ministarstvu saobraćaja KS i Direkciji za ceste KS, jer spermni i dobri projekti mogu ići u realizaciju”, rekao je Kalem.  

Nadzor nad radovima izvodit će stručni predstavnici Instituta IPSA iz Sarajeva. Saobraćaj će se za vrijeme radova odvijati jednom trakom.

Share.

Comments are closed.