Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić i ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović sastali su se danas sa članovima Odbora za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora Udruženja osoba s invaliditetom KS, između ostalog, i povodom obilježavanja 15. oktobra – Dana bijelog štapa. 

Ovom prilikom, predsjedavajući i ministrica su upoznati da je ovaj odbor imenovan s ciljem zagovaranja sprovođenja člana 24. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koji govori o inkluzivnom obrazovanju učenika s invaliditetom.

Predstavnici Odbora su istakli i kako ovaj odbor želi dati doprinos ukupnim reformama obrazovnog sistema u našem kantonu, sa akcentom na stvaranje uslova za ravnopravno obrazovanje mladih s invaliditetom.

Akteri današnjeg sastanka su razgovarali i o neophodnim mjerama koje trebaju provesti obrazovne, ali i sve druge srodne društvene oblasti u Kantonu Sarajevo, kako bi se ostvario progres u poštivanju prava učenika s invaliditetom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje u KS.

“Vlada i Skupština KS će dati podršku vašem Odboru kroz predstojeće intenzivne aktivnosti koje zajedno s vama planiramo poduzeti, radi promocije inkluzivnog odgoja i obrazovanja, i sve to u okviru provođenja reformskih procesa u obrazovanju KS. Cilj nam je također da zajednički osnažimo naš sistem, kako bi ovaj segment obrazovanja bio na najkvalitetniji način proveden i  prepoznat na svim nivoima vlasti”, kazao je predsjedavajući Okerić.

Na sastanku su predstavnici ovog odbora svoje domaćine upoznali sa činjenicom i da je Odbor potpisao Sporazum o saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 2019. godine, te dao značajan doprinos u stvaranju preduvjeta za postizanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja učenika s invaliditetom, kroz kreiranje smjernica i edukativnih materijala za online nastavu, kao i kroz učešće u izradi prijedloga Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju.

Share.

Comments are closed.