Centralna izborna komisija BiH danas je na web stranici www.izbori objavila   Preliminarne kandidatske liste i kandidat za Lokalne izbore 2020. godine.

Za Lokalne izbore 2020. godine overeno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika / gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i 396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca i 30.168 kandidata za općinsku odjeću / skupštine opštine / gradska vijeća / skupštine grada / Skupština Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42, 27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjere objavljenih podataka na sljedećem linku

https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Preliminarne_kandidatske_liste_2020_14_9.pdf

118 – ILIJAŠ / ILIJAŠ

118 NAČELNIK / GRADONAČELNIK ILIJAŠ / NAČELNIK / GRADONAČELNIK ILIJAŠ

00090 SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 AKIF FAZLIĆ

03019 “ČETVORKA” NIP, NS I SDP
1 AMAR DOVADŽIJA

118 OV / SO / GV / SG / SD ILIJAŠ / OPŠTINSKO VIJENJE / SKUPŠTINA OPŠTINE / SKUPŠTINA
GRADA / SKUPŠTINA DISTRIKTA ILIJAŠ

00008 SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA Bosne i Hercegovine
1 Alan Seraka
2 IMELA OMANOVIĆ
3 Meho Tabaković
4 SELMA BARIĆ
5 MIRSAD OSMANOVIĆA
6 SELVER Herić
7 Anela OPRAŠIĆ
8 ADNAN Sinanović
9 MARIONETA ILIĆ-Jureta
10 Mirel ŠAHMANOVIĆ
11 SEMIRA IŠERIĆ
12 ADIS Adilović
13 MARIJANA ILIĆ
14 KENAN DERVIŠEVIĆ
15 VERNES ŽERO
16 ANELA SUBAŠIĆ
17 SAFET STOMORNJAK
18 AJLA ŠEHIĆ
19 ELVEDIN ALIBEGOVIĆ
20 MEHMEDALIJA ALIKADIĆ
21 ĐENANA ŠEHIĆ
22 TVRTKO MIJATOVIĆ
23 KADA HANDŽIĆ
24 AJDIN BAJRAMOVIĆ
25

00001 BPS-Sefer HALILOVIĆ
1 Zahidovih FERIZ
2 RUSMIRA DŽANANOVIĆ
3 DEJAN ZELINČEVIĆ
4 ZLATIJA ALIKADIĆ
5 HASAN KAROVIĆ
6 Muhamed Šehič
7 Hasana ALIKADIĆ
8 Hajrudin PIRGIĆ
9 SELVEDINA ČOVIĆ
10 Deis ISOVIĆ
11 Sadeta liječnik
12 Idriz LOJIĆ
13 SABIRA Mujanovića
14 Vehbiji BEŠLIJA
15 Seid Beaupréovim
16 MERIMA LELO
17 RAMO SAKIĆ
18 MEDINA TABAKOVIĆ
19 SULEJMAN BEŠLIJA
20 ADIL HUSKIĆ
21 NIZAMA MUHOVIĆ
22 ESAD GAZIBARA
23 MEDIHA SMAILOVIĆ
24 JUSUF BRKANIĆ
25 SEJAD LELO
26 DŽEJLANA SMAJIĆ

02314 NEZAVISNI BLOK
1 HARIS AVDIBEGOVIĆ
2 MAIDA HAMZIĆ
3 ŠEFIK MANDŽIĆ
4 ŠEMSUDIN BILINOVIĆ
5 MAIDA KEŠKO AVDIBEGOVIĆ
6 VAHIDIN CIGURA
7 SAMIRA AVDIĆ
8 HARIS KARAVDIĆ

02078 ČAPLJINSKA NEOVISNA STRANKA-ČAPLJINA U SRCU
1 AHMED SALEH

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 JOZO BARIĆ

01182 SBB
1 Akif BEŠLIJA
2 AIDA HALILOVIĆ
3 Muhamed HANDŽIĆA
4 Rizo Tabaković
5 VESNA Stanissich
6 Ramiz Bibiča
7 Amina Mehmedoviæ
8 Adinovih BEŠLIJA
9 ZERINA ČELIK
10 Ferid Sinan
11 AJLINA MUSA
12 Almin NEFIĆ
13 ALMA ŠENDEROVIĆ
14 Damir KARAMUJIĆ
15 afan Smajić
16 ALDIJANA PUSTAHIJA
17 ANES STOMORNJAK
18 EMINA KARAVDIĆ
19 AMAR ĆIVA
20 BELMIN MEHMEDOVIĆ
21 SAMRA SPAHIĆ
22 ADIL KUBAT
23 VANJA NEDIĆ
24 OMER ALIĆ
25 MIRNES DERVIŠEVIĆ

00017 HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH
1 RADIVOJKA HANDŽIĆ

00090 SDA Strankom demokratske akcije
1 ALMA Omerović
2 Halid Dizdarević
3 Semir DEDIĆA
4 Anel BUMBULOVIĆ
5 ELMA MASNOPITA
6 DENIS DILBEROVIĆ
7 MEHMEDA Sinanović
8.ŠEHERZADA ĆOSIĆ
9 ELVISA Mašić
10 ALEN HASKOVIĆ
11 Lamija MUSTAFIĆA
12 Admir Cehajić
13 AZRA Herić
14 ADEM ALIĆA
15 Edin ŠEHIĆ
16 MELISA KIŠIĆ
17 ADNAN DERVIŠEVIĆ
18 AMINA HASEČIĆ
19 SEAD ŠEHIĆ
20 KENAN HASIĆ
21 ADELA SMAJLOVIĆ-BEGANOVIĆ
22 SEID BEKTIĆ
23 EMINA BALTA
24 ALEN ARNAUTOVIĆ
25 EDIS
OSMANOVIĆ 26 MINELA OSMANOVIĆ
27 JASMIN MEŠETOVIĆ
28 ŠEJLA NAHIĆ
29 VEHID HALILOVIĆ
30 ADO HRUSTEMOVIĆ

02328 NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVČKA LISTA
1 EMINA SPAHIĆ

02938 NAŠA STRANKA-LDS LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 SABAHET BRDAREVIĆ
2 AIŠA VALJEVAC
3 MEHO DŽINDO
4 EDIB RIZVO
5 NERMINA SOLAK
6 HARUN IMAMOVIĆ
7 ĐEMILA HALILOVIĆ
8 SENAD HASEČIĆ

00027 HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 DRAGAN PRANJIĆ
2 VALENTINA PRANJIĆ
3 DANIJEL MILIĆEVIĆ
4 DRAGANA PRANJIĆ
5 VLADISLAV DRAGIĆ
6 SENAD KUSTURA
7 MIHAELA VIDOVIĆ

02,93 tisuća demokratska fronta-građanski SAVEZ
1 Semir Spahiæ
2 Belma GORALIJA
3 Midhat PIJADŽER
4 SELVIR DUGIĆ
5 Suada ŽUGA
6 SELVER KAMENJAŠ
7 ARMIN GORALIJA
8 NASIHA KAHRIMAN
9 SUVADA PIKNJAČ
10 Sadam Hrustanovicheva
11 Raisa Mahmutović
12 Suzan Fazlić
13 Elvedina Manso
14 Kemal GORALIJA
15 Ramiza PAČARIZ
16 ALMA HRUSTANOVIĆ
17 FERID ŽUGA
18 SIDRETA MEMIĆ
19 RASIM GABELJIĆ
20 NEZIR KARAMURATOVIĆ
21 MEVLIDA IŠERIĆ
22 NEDŽAN MEMIĆ
23 ELDINA KAMENJAŠ
24 MIRALEM STOMORNJAK
25 NIZAMA SUŽANJ
26 ESMINA I
27 REFIK DEVIĆ

02.317 Narod I Pravda
1 VERNESA BEŠLIJA
2 ADNAN ABADŽIJA
3 Amina Beaupréovim
4 Almir ŠPIODIĆ
5 Sakib Čutura
6 Prema njegovim Hido
7 KENAN Buža
8 Alema DŽAFO
9 SAMNA Durmu
10 MIRZAD liječnik
11 Neirakroz BEŠLIJA
12 HASAN Herić
13 Belma KEVRO
14 DINO ČUSTOVIĆ
15 Namir SOLAK
16 MELISA RAMČILOVIĆ
17 FARIS ŠEHIĆ
18 ELDINA BEŠLIJA
19 BERIN ŠEHIĆ
20 KENAN ŠEĆOVIĆ
21 NEJRA BEĆAR
22 ELVEDIN MUMINOVIĆ
23 DŽENANA BEĆIRAGIĆ
24 DINO BEŠLIĆ
25 IBRO MULIĆ
26 BERINA ĆIVA
27
SABAHUDIN ŠELHOR
29 SEMIR TALOVIĆ
30 KENAN GORALIJA

02320 PLATFORMA ZA PROGRES
1 AZEMINA HABIBIĆ
2 SLOBODNICA HASIČIĆ
3 HAMIDA ČOSIĆ
4 AJŠA OČUZ
5 AMAR MURATOVIĆ

01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 BAHRUDIN SALIHOVIĆ

Share.

Comments are closed.