Između sela Nišići i Krivajevići, u Ilijaškoj opštini, na putu Sarajevo-Olovo, odvaja se šumski put dug oko 2 km, kojim se kroz prelijepi ambijent crnogorične šume dolazi do Bijambara.

Neposredno uz planinarsku kuću “Bijambare” nalazi se značajna prirodna rijetkost Bijambarska pećina koja je jednim dijelom otvorena za posjetioce. Bijambarsku pećinu čine tri speološka objekta: Gornja Bijambarska pećina, Srednja Bijambarska pećina, koja se sastoji od četiri dvorane koje su bogate pećinskim ukrasima. U četvrtoj dvorani, koja je i najveća, nalaze se brojni stalaktiti i strop je prekriven nakitom. Po ukrasima, koji su raznovrsni po obliku i veličini, ova pećinska dvorana je jedna od najljepših u BiH.

U blizini pećine je i potok Bradić sa jezerom i vodenicom, te potok Bjelila, koji presjeca bijambarske šume i proplanke. Područje Bijambara, sa Bijambarskom pećinom, je jedno od rijetkih izletišta koje odgovara svim ljubiteljima prirode: Zaštićeni pejzaž “Bijambare” obuhvata površinu od 497 ha i ustanovljen je u cilju očuvanja pejzaža, naučnog istraživanja, ekološke edukacije i vaspitanja, te rekreacije i turizma.

Na prosječnoj nadmorskoj visini od 950 m nalazi se gusta zimzelena šuma sa različitim vrstama borova, koja obiluje svježim zrakom. Tu su također i predivni pašnjaci kojima protiču dva potoka i pritom stvaraju mala jezerca koja poniru pod zemlju, u stjenovitu podlogu sačinjenu od karstificiranog krečnjaka.

U ekološkom pogledu, ovo područje spada u oblasti sa najvišim stepenom vegetacijske i ekološke raznolikosti.

Predstavlja pravi ugođaj za ljubitelje pećine, bistrih voda, borove šume i šumske tišine.

Turistička ponuda na ovom području i više je nego interesantna i raznovrsna. Zavisno od vaših zanimanja na Bijamabarama možete uživati u:
-Skoro 400 metara turističke staze unutar Srednje bijambarske pećine.

-Biciklistička,obrazovna i šumska staza.

-Područje opremljeno planinskim mobilijarom za boravak u prirodi, te igrališta za djecu (Drveni grad).

-Izvanredne mogućnosti za avanturiste i ljubitelje prirode, te za relaksaciju i odmor cijele porodice.

-Ugostiteljske usluge unutar područja trenutno pruža Planinarski dom Bijambare koji je u nadležnosti Planinarskog društva Zvijezda-Ilijaš.

Šetnja prelijepim krajolikom Bijambara uljepšat će vaš vikend.

Share.

Comments are closed.