Nova redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš zakazana je za četvrtak 27. decembra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati.

Najvažnije tačke dnevnog reda svakako su Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš, kao i Prijedlog Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu.

Na ovoj sjednici raspravljat će se i o Prijedlogu programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019. godinu, kao i Prijedlogu Odluke o ustupanju na korištenje infrastrukturnih objekata: Antenski stub i kućica na lokaciji Karašnica Javnoj ustanovi „Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš“.

Za kraj je planirana Informacija o protivminskim akcijama i mjerama zaštite i spašavanja za 2018. godinu.

Snimak cijele sjednice slušatelji imaju priliku pratiti u programu Radio Ilijaša u petak od 13:00 sati.

Share.

Comments are closed.