Općinski načelnik Akif Fazlić, pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije Merima Osmanović i pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj i građenje Aziz Fazlić održali su radni sastanak sa ministrom privrede Kantona Sarajevo Harisom Bašićem i njegovim saradnicima.

Predstavnici Općine Ilijaš iskoristili su priliku da prezentuju informacije o stepenu realizacije projekata koji se provode na bazi sporazuma između Ministarstva privrede KS i Općine Ilijaš i informaciju o predmetu dodjele koncesija za dvije mini hidroelektrane na rijeci Bosni na području općine Ilijaš.

Također, definisani su projekti koji bi mogli biti predmet finansiranja Ministarstva privrede KS za 2019. godinu na području općine Ilijaš.

Prije početka sastanka ministar privrede Haris Bašić kazao je kako se nada da je ovo početak uspješne saradnje, a sve u korist društvene zajednice i građana općine Ilijaš.

“Raduje me da sam u posjeti načelniku Općine Ilijaš i da ćemo razgovarati o projektima koje je Općina Ilijaš norminirala za podršku Ministarstva privrede. Detaljnije ćemo razgovarati šta načelnik i njegovi saradnici smatraju da je najbitnije da Ministarstvo privredi podrži u razvoju industrijskih zona Luka i Željezara u ovoj godini i o projektima u vezi sa vodnim slivovima. Nadam se da je ovo početak jedne uspješne saradnje na dobrobit naše zajednice i građana općine Ilijaš. Ministarstvo privrede će sve dobre projekte podržati. Naravno, prvo moramo sklopiti jedan mozaik između zahtjeva svih općina u kantonu, a potom izanalizirati koji su projekti od najvećeg značaja za zajednicu i zasigurno će u svakoj općini kantona jedan dio projekata biti podržan, uključujući i Ilijaš”, rekao je Bašić.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić naglasio je da želi definisati dinamiku bitnih projekata koje je Općina u protekloj godini pokrenula.


“Ministarstvo privrede resorno pokriva najvažnije oblasti za općinu Ilijaš, prije svega to su industrijske zone, poljoprivreda, šumarstvo i slivovi rijeka.Općina Ilijaš je prošle godine pokrenula dva značajna projekta, prvi je opremanje industrijski zona, a prije svega tu mislim na saobraćajnu infrastukturu u industrijskim zonama Luka i Željezara, i drugi projekat je rekonstrukcija puteva koji se finansiraju iz sredstava OKFŠ-a. Ta dva projekta su u toku i želimo definisati njihovu dinamiku kako bi se uspješno i brzo završili. Općinsko vijeće Ilijaš je dalo prethodne saglasnosti za potpisivanje koncesionih ugovora za mini hidroelektrane na rijeci Bosni. Želimo vidjeti dokle se došlo s tim i je li projekat aktivan. Cijenimo da je jako bitno da se iskoristi hidropotencijal, što će naravno donijeti u konačnici koristi i kantonu Sarajevo i općini Ilijaš”, rekao je Fazlić.

Nakon sastanka upriličen je obilazak lokaliteta na kojima su realizovani projekti iz 2018. godine u saradnji Općine Ilijaš i Ministarstva privrede KS. I to lokalitet vodotoka rijeke Misoče i industrijske zone Željezara i Luka.

Share.

Comments are closed.