Općinski načelnik Akif Fazlić upriličio je radni sastanak sa direktorom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirzom Hulusićem, koji je na tu funkciju izabran odlukom Vlade KS u martu ove godine. Sastanak je organizovan u cilju poboljšanja saradnje Zavoda i Općine Ilijaš, te sistematičnijeg rada.

Prisutni su bili i pomoćnik direktora Zavoda u Sektoru za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta Dževad Jusufspahić, pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije Općine Ilijaš Merima Osmanović, pomoćnica u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić, pomoćnica u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Meliha Avdibegović i pomoćnik u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić.

Tema sastanka bili su operativni i strateški pristupi u budućoj saradnji. Od operativnih zadataka trenutno najvažniji je funkcija nadzora koju vrši Zavod na projektima koje finansira ili sufinansira Kanton Sarajevo na području općine Ilijaš.

U pitanju su sljedeći projekti: izgradnja fiskulturne sale OŠ “Hašim Spahić”, uređenje gradskog stadiona u Ilijašu, rekonstrukcija taložnice na Karašnici, izgradnja filter postrojenja Sokolina, izgradnja vodovoda Vrutak, izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskim zonama, uređenje riječnih korita i sancija klizišta.

Drugi operativni zadatak o kojem je bilo riječi na sastanku je klizište u Solakovićima čiju sanaciju Zavod neovisno od Općine u potpunosti implementira.

Prisutni su razgovari i o jedinstvenoj bazi klizišta na području KS čije je uspostavljanje pokrenuo Zavod i za čiju uspostavu je neophodno da sve općine u kantonu godišnje izdvoje 10.000 KM.

U narednom periodu Zavod će inicirati zajednički sastanak svih općina u KS kako bi se usvojila i jedinstvena metodologoija izrade elaborata o uređenju gradskog građevisnkog zemljišta.

izvor : Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.