U toku su radovi na uređenju korita rijeke Ljubine na lokalitetu Dubrave, u dužini 700 metara.

Radovi se izvode na osnovu potpisanog Sporazuma o sufinansiranju projekata regulacije riječnih korita na području općine Ilijaš između Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, Općine Ilijaš i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u 2019. godini.

U skladu sa potpisanim Sporazumom Općina Ilijaš je provela postupak odabira izvođača, tako da je ugovor je zaključen sa firmom “Bosman” d.o.o.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo sufinansira radove sa 34.000,00 KM, a preostala sredstva do završetka projekta obezbijedit će Općina iz svog budžeta.

uredjenje korita rijeke ljubine lokalitet dubrave 4

Nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Rok za izvođenje radova je 45 dana.

Općina Ilijaš je pribavila potrebne dozovle za izvođenje radova i riješila imovisnko – pravne odnose na trasi koja se uređuje.

Share.

Comments are closed.