U prethodnom periodu Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš u saradnji sa partnerskim školama Srednja ekonomsko – ugostiteljska škola Bar i Ekonomko – trgovinska škola Bečej te
UDRUŽENJEM OMLADINSKA ORGANIZACIJA „ISKORISTI DAN – CARPE DIEM“ je realizovao projekat „YOUTH IN THE ROCKY BALKANS“ (Mladi sa brdovitog Balkana).
Projekat je uključivao realizaciju radionica na lokalnom nivou, međunarodne posjete, radionice, forum teatar predstavu, druženje i upoznavanje. Nakon pogoršanja emidemiološke situacije, bili smo
primorani preći na online način rada. Kroz online aktivnosti, kreirano je 14 kratkih video klipova o temama koje su bitne za sve mlade.
Pored stvorenih prijateljstava za čitav život, nastao je dokumentarni film koji ima za cilj predstaviti cjelokupan projekat i postignute rezultate.
Projekat je podržan kroz drugi Otvoreni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva isrednjih škola, implementiranog od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) i podržanog
od strane Fonda Ujedinjenih nacija za izgradnju mira (UNPBF).

Share.

Comments are closed.