Omladinska organizacija “Iskoristi dan-Carpe Diem“ uspješno je realizovala projekat “Edukuj se i ti“, koji je za cilj imao unaprijediti vještine mladih koje su im potrebne prilikom zapošljavanja, apliciranja na određene programe, projekte i stipendije. U okviru projekta realizovane su dvije jednodnevne radionica za mlade, koje su se odnosile na pisanje CV i motivacionog pisanja te vještina komuniciranja prilikom intervjua.

Koordinatorica projekta Elma Čutura istakla je značaj razvijanja poslovnih vještina kod mladih a posebno maturanata kojima su prije svega ove radionice i namjenjene.

“Poput svojih vršnjaka u drugim općinama u BiH, mladi u općini Ilijaš suočavaju se sa brojim izazovima prilikom ulaska na tržište rada. Nažalost, većina mladih ne vlada vještinama pisanja CV-a i prijavnog pisma za posao, komunikacije prilikom intervjua za posao te isticanja ličnih prednosti i sposobnosti.“

Projekta „Edukuj se i ti“ finansijski je podržala Općina Ilijaš kroz Budžet za projekte mladih. “Analizom položaja i potreba mladih na području općine Ilijaš a koji su rađeni za potrebe izrade Strategije prema mladima Općine Ilijaš 2018-2022. godina utvrdili smo da je jedan od prioriteta Strategije omogućiti mladima obuke i radionice o vještinama potrebnim za pronalazak posla.

U cilju planskog provođenja Strategije Općina Ilijaš će i
budućnosti podržavati ovakve vrste projekata“, kazala je Službenica za mlade Općine Ilijaš Enisa Mešetović. Po završetku radionica učesnicima su dodjeljeni certifikati o učešću, javljaju iz Omladinske organizacije “Iskoristi dan-Carpe Diem“.

Share.

Comments are closed.