Općina Ilijaš je uspješno završila Projekt “Unapređenje i daljnji razvoj e-Uprave i informacionog sistema kroz procese digitalne transformacije”, realizovanog kroz Grant shemu „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“, u sklopu Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2020/2021.

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH kroz Federalno ministarstvo finansija/financija, kao i Vlada Švicarske putem Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Stručni savjetnik za informacione tehnologije i Vođa Tima za implementaciju Mirza Dinar je rekao: „Osim unapređenja dijelova informacionog sistema u pogledu proširenja i jačanja postojećih kapaciteta, kroz realizovane aktivnosti Projekta su organizovane i implementirane i nove usluge e-Uprave (On-line uvjerenja, On-line pravna pomoć), pokrenut proces digitalizacije/skeniranja dokumentacije i arhivske građe, stvorene pretpostavke i pokrenut proces razmjene dokumentacije sa pojedinim infrastrukturnim preduzećima elektronskim putem, implementirana mogućnost pristupa sistemu sa terena (odsjek za katastar, odsjek za imovinsko-pravne poslove, odsjek za dozvole, odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša), implementirane dodatne mogućnosti postojeće veze sa udaljenim Mjesnim uredom Srednje, te organizovan i implementiran e-Info pult. Osnovi cilj Projekta je bio uvođenje novih mogućnosti ostvarivanja određenih prava i komunikacije za stanovništvo kroz olakšavanje i ubrzavanje procesa ostvarivanja određenih prava, konzumiranja pravne pomoći, smanjenje potrebe za fizičkim prisustvom, itd., s jedne strane, te stvaranje pretpostavki i mogućnosti za uposlenike koji će direktno uticati na ubrzavanje procesa rješavanja postupaka kroz brži protok podataka i informacija kroz sistem, razmjenu istih elektronskim putem, i sl., s druge strane.“

Šef službe za zajedničke poslove, Senad Čustović je istakao: „Specifićnost Projekta i njegove realizacije se ogleda, prije svega, u njegovoj “složenosti” jer veliki broj aktivnosti je međusobno povezan u smislu da je realizacija jedne aktivnosti uslovljavala realizaciju narednih aktivnosti. Međutim, s obzirom da je većina aktivnosti bila dijelom ranije planiranih aktivnosti i generalno „vizije razvoja“ informacionog sistema i digitalne transformacije poslovanja, sve poteškoće u realizaciji su uspješno prevaziđene. Također, veoma bitna karakteristika Projekta je i činjenica da se realizacijom, u smislu postavljenih rokova i trajanja, planirane aktivnosti i ciljevi ne završavaju. Naime, realizacijom Projekta su stvoreni i dodatno ojačani preduslovi za dalji razvoj i kretanje ka procesu digitalne transformacije koja predstavlja veliki izazov i nešto što je dugoročan proces jer postoji niz pretpostavki koje je potrebno ispuniti da bi se postigli pravi efekti, od zakonskih regulativa, edukovanja uposlenika, obezbjeđenja sredstava, promocije, i sl., ali koja će, dugoroćno i globalno gledajući, imati jako veliki uticaj na poslovne procese, i zasigurno dati pozitivne efekte. S tim u vezi, Općina Ilijaš će u narednom periodu nastaviti sa svim započetim aktivnostima, kao i sa daljim razvojem informacionog sistema, a u skladu sa svojim raspoloživim kapacitetima.”

Općinski načelnik, Akif Fazlić je naglasio: „S ponosom možemo istaći da je danas Općina Ilijaš “bogatija” za nekoliko novih usluga e-Uprave, kao što su On-line uvjerenja i On-line pravna pomoć, za nekoliko novi mogućnosti u smislu razmjene dokumentacije elektronskim putem, kao što su određena preduzeća iz oblasti komunalne infrastrukture i sa Mjesnim uredom Srednje, za nekoliko novih mogućnosti za rad uposlenika, kao što su automatizovan proces digitalizacije/skeniranja dokumentacije, udaljeni pristup sistemu sa terena, te da je Općina Ilijaš proširila i ojačala već postojeće kapacitete, i svim navedenim ustvari napravila jedan mali iskorak ka procesu digitalne transformacije.“

Općinski načelnik je iskoristio priliku da se ovim putem se zahvali svim učesnicima na uloženom trudu, kao i Vladi Švicarske, UNDP-u i Federalnom ministarstvu finansija na pokretanju i realizaciji ovakvih i sličnih aktivnosti i projekata u nadi da će ih biti i u budućnosti.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.