Radovi na sanaciji i rekonstrukciji objekta Doma Podlugovi u MZ Podlugovi počeli su 18. maja 2018. godine. Općina Ilijaš je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke sa najpovoljnijim ponuđačem “Fazum-Gradnja” d.o.o. Ilijaš zaključila Okvirni sporazum za izvođenje radova na period od dvije godine. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 150.000,00KM za 2018. godinu.

Nekada su se u domovima kulture u selima i manjim mjestima održavale igranke, sastanci i zborovi građana, priredbe. Bili su centri kulturnog života, a tu su se okupljali i mlađi i stariji.

Almir Špiodić član savjeta MZ Podlugovi  i koordinator na projektima Jačanje uloge mjesne zajednice u BiH za naš Radio je kazao nešto više o projektima koji su realizovani od 2017. do 2019. godine.


Ja mogu samo govoriti sa pozicije nekoga ko je bio predsjednik Savjeta MZ od 2014. do 2017. godine i sada sam član istog savjeta i koordinator na projektima Jačanja uloge Mjesne zajednice u BiH i ispred MZ Podlugovi. Kada je u pitanju 2018. godina Savjet MZ Podlugovi je imao dosta aktivnosti koje se tiču infrastrukture na području MZ Podlugovi koja će unaprijediti život građana. Što se tiče MZ Podlugovi možemo se pohvaliti projektom rekonstrukcije društevnog Doma, jer to će biti vrlo moderan i funkcionalan objekat koji će prije svega koristiti građanima općine Ilijaš i MZ Podlugovi. Kada je u pitanju projekat Jačanja uloge mjesne zajednice u BiH, mi kao MZ Podlugovi smo realizovali dva projekta. Prvi projekat je realizovan 2017. godine to je uređivanje duštvenog  Doma i asfaltiranje višenamjenske plohe ispred Doma. Vrijednost asfaltiranje višenamjenske plohe i ograde iznosi  32.000 KM, kroz projekat smo dobili 22.000 KM, a ostalo je sufinansirala Općina Ilijaš. Drugi projekat koji je realizovan u 2018. godini je izradnja ulične rasvjete u naselju Sovrle, postavljena su 22 rasvjetna tijela. U 2019. godini imali smo jedan forum građana koji smo organizovali zajedno sa jedinicom lokalne samouprave općine Ilijaš. Ono što se istaklo na tom forumu kao najprioritetnije jeste opremanje Osnovne škole „Podlugovi“ sa svim namještajem koji je potreban. Tim opremanjem ćemo stvorit bolje uslove za rad kako nastavnom osoblju tako i učenicima koji idu u tu školu, kazao je Špiodić.

Stanovnici su zadovoljni prošlogodišnjim projektima koji su unaprijedili kvalitet života mještana, kao i brojnim projektima asfaltiranja puteva. Mnoštvo projekata je realizirano uz finansijsko učešće građana jer žele da doprinesu bržem razvoju svoje lokalne zajednice.

Share.

Comments are closed.