Đaci SŠC “Nedžad
Ibrišimović” u Ilijašu dugi niz godina pohađali su časove tjelesnog odgoja
u neuslovnoj sali.

Stara sala ove škole, svlačionice i mokri čvorovi izgrađeni
1961. godine, bili su u veoma lošem stanju i potpuno nefunkcionalni za
izvođenje nastave.

Nakon rušenja za sedam mjeseci je sagrađena nova, moderno
opremljena sala koja će učenicima i nastavnom osoblju pružati mnogo bolje
uslove za rad.

Novosagrađena sala zauzima 640 kvadratnih metara korisne
površine. Paralelno sa završnim radovima na izgradnji sale u toku su radovi na
rekonstrukciji mokrih čvorova i svlačionica.

Vrijednost tih radova je 36.270,00 KM, a finansijer i
implementator projekta je u potpunosti Općina Ilijaš.

Izvođač radova firma “Fazum gradnja” d.o.o. Ilijaš. Nadzor nad
izvođenjem radova vrši “IG” d.o.o. Banja Luka.

Rok za završetka radova 25 dana.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.