DSC_0513U Povoči MZ Ljubina danas su završeni radovi na sanaciji klizišta i asfaltiranju dijela puta uz ovo klizište, koje je pokrenuto prošlogodišnjim majskim poplavama.
Sanacija klizišta na ovom lokalitetu koštala je 58.000,00 KM.
Asfaltiran je i lokalni put u dužini od 700 m, od magistralne ceste do raskršća prema Solakovićima i u dijelu klizišta Povoča, za čiju realizaciju su utrošena novčana sredstva u iznosu od 76.000,00 KM, javljaju iz Općine Ilijaš.
Novčana sredstva za realizaciju ovih projekata obezbjeđena su u Budžetu Općine Ilijaš a izvođač radova je firma “Halilović” d.o.o. Ilijaš.

Općinski načelnik Akif Fazlić je istakao da je: “Prošle godine ovdje bilo alarmantno i teško stanje. Ovo klizište je praktično presjeklo putnu komunikaciju i dovelo u pitanje stvaranje jedne akumulacije koja bi zaista nanijela ogromne štete.
Možemo reći da je u potpunosti sanirano klizište u Povoči kao i putna komunikacija koja vodi prema naseljma Solakovići – Povoča – Uštovići– Korita.
Oko 200.000,00 KM iz Budžeta Općine Ilijaš je obezbijeđeno za sanaciju šteta koje su izazvale prošlogodišnje poplave.  Kroz Operativni plan i Budžet smo posebno naglasili da želimo ono što je započeto u 2014. godini završiti i sanirati. Imamo kontinuiranu saradnju sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, Vladom Kantona Sarajevo i očekujem da će se u toku jeseni krenuti sa sanacijom klizišta u Srednjem i Čevljanovićima”.

Fuad Babić stručnjak za klizišta u Zavodu za izgradnju KS je rekao da: “je klizište Povoča veliko klizište i ozbiljan problem. Naime, prošlogodišnje padavine su prijetile da presijeku korito rijeke Povoča i samim tim formira jedno jezero koje bi dovelo do nesagledivih posljedica.

Uz ovu sanaciju klizišta sanirali smo i rekonstruisali i pristupnu saobraćajnicu, kao i još jedno klizište na ovom području koje je također bilo opasno. Mislimo da smo dobar posao uradili ali sa klizištima nikada ne možemo biti u potpunosti sigurni.
U narednom periodu potrebno je održavati i kontrolisati ovo sanirano klizište a uspostavit ćemo i monitoring i pratiti rezultate sanacije”.

Stanovnik ovog dijela Općine Ilijaš a ujedno i vijećnik Općinskog vijeća Ilijaš, Akif Bešlija, zahvalio se Općinskom načelniku, nadležnoj službi, Zavodu za izgradnju KS i izvođaču radova na dobroj saradnji i pomoći i istakao da se realizacijom ovakvih projekata stvaraju bolji uslovi za povratak stanovništva na ovo područje kao i uslovi za poljoprivredne djelatnosti, kojom se bavi većina stanovništva ovog područja .

Predstavnik izvođača radova firme “Halilović” d.o.o. Ilijaš Armin Matoruga je rekao da su: “radovi bili zahtjevni. Klizište je oštetilo korito rijeke. Prvo je osigurano gradilište, potom se pristupilo čišćenju terena od mase zatim čišćenje šiblja. Urađene je drenaža, postavljeni gabioni, završeno je uređenje korita rijeke potom asfaltiran put. Oko 1500 m³ mase koja je stvorena prilikom klizišta je odvezena s ovog područja. Radovi su trajali mjesec dana”

 Meho Tabaković, predsjednik Savjeta MZ Ljubina je naglasio da je sanacija klizišta u Povoči od ogromnog značaja. Na području općine Ilijaš, zbog geografskog položaja MZ Ljubina bila  je najviše pogođena elementarnim nepogodama. Tabaković se također zahvalio općinskom načelniku što je uvrstio sanaciju ovog klizišta u Operativni plan.

“Klizište je bilo obimno i opasno ali uz pomoć svih faktora koji su zaduženi i angažovani ono je brzo usmjereno i evo nakon godinu dana sanirano. Kamioni su sedmicama vozili kliznu masu koja je zaustavljena gabionima. Sada je zasađeno i mlado drveće. Nadam se da klizište neće pokazati svoje čudi ubuduće. Korito je regulisano, put asfaltiran i malo uzdignut uz korito tako da je sada stanje bolje nego što je bilo”, rekao je  Iljko Barić mještanin MZ Ljubina.

U aprilu je sanirano i klizište na putu prema Solakovićima. Za sanaciju ovog klizišta iz Budžeta Općine Ilijaš je izdvojeno 40.000,00 KM.

 

Share.

Comments are closed.