Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Meliha Avdibegović i koordinator na projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ Meho Gljiva održali su sastanak sa predsjednikom Savjeta MZ Lješevo Fuadom Masnopitom, te članovima Savjeta Tarikom Fazlićem i Eminom Mostić. 

Tema sastanka bila je rješavanje prostora željezničke stanice u Lješevu kroz pokretanje usvajanja regulacionog plana.

Savjet MZ je na sastanku upoznat da je nadležna općinska služba pripremila prijedlog rješenja Regulacionog plana “Željezničaka stanica Lješevo”.

Dogovoreno je da se obuhvatom Regulacionog plana “Željeznička stanica Ljesevo” ostavi mogućnost za izgradnju pothodnika i uključenje – isključenje saobraćajnice kako bi se ostavio zaštitni pojas za izgradnja pothodnika i regulaciju saobraćajnice.

Također je dogovoreno da se u ponuđenom rješenju planira autobuska okretnica koja obuhvata perone za stajanje autobusa kao i mogućnost za natkrivanje stajališta, a to podrazumjeva i uklanjanje dva postojeća objekta sa trase okretnice.

Planirano je i da željezničko stajalište ima platformu za putnike.

Dogovoreno je da se ponuđeno rješenje RP “Željezničke stanice Lješevo” usaglasi sa Zavodom za planiranje Kantona Sarajevo i projektantom te nakon toga organizuje javna rasprava sa obaveznim pozivom vlasnika postojećih objekata u obuhvatu Regulacionog plana.

Share.

Comments are closed.