MJESTO ZA REKLAMU

Općinski načelnik Akif Fazlić održao je sastanaka sa predsjednicima šestih mjesnih zajednica sa području općine Ilijaš uključenih u projekat “Jačanje uloge mjesne zajednce u BiH”.

Sastanku je prisustvovala pomoćnica načelnika u Sužbi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić i koordinatroica na projektu “Jačanje uloge mjesne zajednce u BiH” Adha Masnopita.

Povod sastanka bio je dogovor u vezi sa pripremom projektnih prijedloga koji su na održanim forumima građana dobili najviše podrške.

Javni poziv je objavljen 05. marta i otvoren je do 26. marta 2018. godine. Opšti cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokanom nivou koji imaju za cilj da doprinesu izgradnji dinamičnih i socijalno inkluzivnih zajednica koje karakteriše volonterizam, aktivno uključivanje žena, inovativne ideje što će omogućiti bolji život za stanovnike u tim zajednicama a posebno za one koje su u stanju veće potrebe.

U skladu sa tim, Javni poziv ima za cilj poticanje inicijativa organizacija u zajednici, uključujući i partnerske projekte, koje doprinose poboljšanju socijalnih aspekata te dobrobiti zajednice.

Finansijska sredstva će biti dodijeljena za one projekte koji su u skladu sa zadanim okvirnim kriterijima i uklapaju se u raspoloživa sredstva namjenjena za svaku mjesnu zajednicu u okviru projektnog fonda za lokalne incijative.

izvor: ilijas.ba

Share.

Comments are closed.