U kabinetu općinskog načelnika održan je sastanak subjekata zaduženih za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS, a za općinu Ilijaš.

Sastanku su prisustvovali općinski načelnik, predstavnici Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predstavnici Službe za saobraćaj stambeno – komunalne poslove i građenje, urbanističko – građevinska inspekcija, komunalna inspekcija i predstavnici Službe civilne zaštite.

Obzirom na prekomjerno zagađenje zraka u Ilijašu gdje mjerenja stalno pokazuju vrijednost indeksa u rasponu 300 plus, što indicira da je kvalitet zraka u Ilijašu opasan po zdravlje ljudi, doneseni su sljedeći zaključci:
   
1. Da se odmah krene sa popisom objekata sa individualnim ložištima u najužem dijelu  grada u svrhu utvrđivanja broja ložišta koji koriste čvrsto gorivo (ugalj);

2. Da urbanističko – građevinska i komunalna inspekcija, odmah, izvrši terenski obilazak privrednih subjekata, te nalože mjere u cilju prilagođavanja procesa proizvodnje i poslovne aktivnosti istih shodno mjerama iz epizoda Uzbuna;

3.  Apelira se na stanovništvo da ne koriste nedozvoljene materije za loženje, koje su opasne po okoliš i zdravlje stanovništva (odjeća, obuća, gume, plastika i sl.), te da u toku trajanja epizode Uzbuna koriste prihvatljiv energent, smanje temperaturu zagrijavanja, te da vrše redovno čišćenje i održavanje kotlova za grijanje i čišćenje dimovodnih instalacija;

4.  Apeluje se na građane da ne koriste vozila sa normom Euro 3 i manje, da se što više koristi gradski prevoz, a kretanje svedu samo na potrebno;

5.  Kontrolu privrednih subjekata, shodno nadležnostima vršit će i Kantonalna i Federalna inspekcija zadužena za primjenu Plana interventnih mjera (komunalna, građevinska i ekološka inspekcija);

6. Inspekcijski pregledi će se vršiti i u poslijepodnevnim satima;

7. Dok traje prag Uzbuna zabranjuje se organizovanje javnih skupova i manifestacija na otvorenom;

8.  U užem urbanom dijelu vršit će se primjena “mokrog postupka” za obaranje čestica prašine u zraku;

9.  Općina Ilijaš će, odmah, započeti sa aktivnostima na izradi Studije – Elaborata kojom će se definisati uzroci zagađenja sa prijedlogom konkretnih mjera za smanjenje zagađenosti zraka na području općine Ilijaš.

Na sastanku je zaključeno da se očekuje potpuna odgovornost svih subjekata i stanovništva u svrhu doprinosa na ispunjenju mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti.

Share.

Comments are closed.