Djeca s poteškoćama u razvoju su grupa koju smo prepoznali da treba značajniju podršku da bi ostvarili jednake mogućnosti i šanse kao i druga djeca u BiH, naglasila je Žeravčić

Ministrica za obrazovanje nauku i mlade KS-a Zineta Bogunić danas je sa direktoricom organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andreom Žeravčić, potpisala ugovor o donaciji šest Roby gusjeničara za savladavanje infrastrukturnih barijera za djecu koja koriste kolica.

Roby gusjeničari će biti podijeljeni školama Malta, Grbavica 1, “Isak Samokovlija”, Stari Ilijaš, Treća osnovna i “Umihana Čuvidina”, u skladu s njihovom potrebama.

To je još jedna u nizu donacija Save the Children, a Žeravčić je podsjetila da su u prethodnom periodu donirali četiri Robya, a ta inicijativa ima za cilj unapređenje inkluzije u osnovnim školama.

– Glavni motiv u našem radu je da djeci, koja su najugroženija u ostvarivanju prava, pomognemo u skladu s vizijom i misijom organizacije Save the Chiildren. Djeca s poteškoćama u razvoju su grupa koju smo prepoznali da treba značajniju podršku da bi ostvarili jednake mogućnosti i šanse kao i druga djeca u BiH, naglasila je Žeravčić.

Ministrica Bogunić smatra da je iako je inkluzija veliki izazov u KS-u, svaka pomoć dobrodošla.

– Donacija Save the Children će pomoći u savladavanju infrastrukturnih prepreka, da svako dijete koje ima Roby može doći do mjesta, prostora, kojeg želi, kazala je ministrica Bogunić.

Naglasila je da je ovo konkretna pomoć i pruža šansu djetetu da se kreće u svim dijelovima objekta škole.

– Pored toga, to je učenje druge djece na prihvatanje različitosti, razvijanje empatije kod njih. Kanton Sarajevo je opredijeljen za inkluziju u svakom smislu, naglasila je ministrica Bogunić.

Zaključila je da je intencija inkluzivnog obrazovanja pružiti svakom djetetu jednaku šansu i podsjetila da upravo Prva osnovna škola Ilidža daje šansu za učenje i djeci migranata. Školu pohađa 22 djece migrantskih porodica.

Share.

Comments are closed.