Boračka,sportska udruženja, udruženja žena i porodica nestalih zatim predstavnici političkih organizacija općine Ilijaš su na Centralnom spomen obilježju u Ilijašu položili cvijeće u znak sjećanja na sve šehide i poginule borce koji su dali svoje živote za našu domovinu a povodom Dana Armije BiH koji se obilježava 15. aprila . Svima prisutnim obratio se pomoćnik načelnika u Službi za boračko invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica Nijaz Spahić koji je ukratko objasnio  cilj okupljanja  kao i na samu ulogu ARBiH.

Potom je održana i svečana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš koju je vodio Predsjedavajući OV Mahir Dević, koji je  čestitao Dan armije BiH. Prisutnim vijećnicima i gostima se obratio Meho Mešetović, ratni komandant 126 Ilijaške brigade koji je napravio historijsku retrospektivu ratnih događaja, kao i ulogu ARBiH tokom sukoba.

8.aprila 1992. Predsjedništvo BiH proglasilo je neposrednu ratnu opasnost i osnovalo Glavni štab Teritorijalne Obrane  BiH.

Armija Republike Bosne i Hercegovine je službeno osnovana 15.aprila 1992 godine, a sačinjena je od jedinica Teritorijane odbrane kao odgovor na agresiju. Armija BiH nastala je ujedinjenjem jedinica  TO-a, Patriotske lige, Zelenih beretki, MUP-a BiH i raznih bošnjačkih dobrovoljačkih formacija u jedinstvenu vojsku Sredinom maja  1992. HOS prihvaća vrhovno zapovjedništvo Armije BiH, ali ne i HVO, čije je vodstvo prilikom osnivanja odbacilo TO BiH kao “iskompromitiranu”. Mešetović je pomenuo da je ARBiH 1994.godine učestvovala u raznim operacijma  čiji akcenat je bio u Krajini , a 1995 počinje ofanzivu i oslobodilački rat koji je zaustavljen politički. Za četiri godine ARBiH je postala veoma važan faktor u našoj zemlji . Armija se sastojala od sedam korpusa, prvi komandant bio je Sefer Halilović a drugi Rasim Delićkazao je Mešetović .

Ratni komandant koji je bio na čelu 126 IB je kazao kako je ta brigada koja je odmah po izbijanju sukoba bila na raspolaganju, a svoje sjedište je imala u Brezi,  kazavši kako je učestvovala u veoma značajnim akcijama. Na kraju obraćanja je čestitao  svima Dan ARBiH.

 

Share.

Comments are closed.