Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna u više od 140 zemalja svijeta. Ove godine, tema Svjetskog dana zaštite okoliša je “Slavimo biološku raznolikost”.

“Sa milion vrsta koje su suočene s izumiranjem nikada nije bilo važnije vrijeme za fokusiranje na biološku raznolikost”, upozoravaju stručnjaci.

Kako navode, proizvodnja hrane uništava 80 posto šumskog pokrova u svijetu te uzrokuje stvaranje i emisiju 30 posto stakleničkih plinova, najvećeg krivca za gubitak bioraznolikosti i promjene kvalitete zemlje za uzgoj hrane. Istovremeno se 25 posto svjetske proizvodnje hrane odvija na nastanjenom dijelu planete, za što se koristi 70 posto izvora pitke vode.

Gubitak i degradacija prirodnih staništa, osobito šumskih ekosistema, gubitak prirodnih domaćina, pojačani kontakt ljudi s divljim životinjama i njihovo nekontrolirano istrebljivanje, također su razlozi povećanja rizika za prelazak patogena s divljih životinja na ljude.

Cilj obilježavanja Dana zaštite okoliša jeste da se ukaže na snagu i moć pojedinca i lokalne zajednice u rješavanju problema zaštite okoliša i usmjeravanja ka održivom razvoju. Nužno je da postanu aktivni sudionici održivog i ravnomjernog razvitka te preuzmu odgovornost za očuvanje planete, znajući da je uloga lokalnih zajednica ključna za razumijevanje važnosti pitanja zaštite okoliša i ostvarenja sigurnije i prosperitetnije budućnosti za sve.

Poruka koja se želi poslati ove godine je da za milion vrsta koje su suočene s izumiranjem nikada nije bilo važnije vrijeme za fokusiranje na biološku raznolikost, a s druge strane činjenica je da čovjek svojim aktivnostima neizbježno mijenja okoliš.

Tehnološki i industrijski razvoj uzimaju danak u nepovratnoj degradaciji vode, tla i zraka, u svakodnevnom nestajanju i izumiranju mnogih biljnih i životinjskih vrsta, te pojavom do sada nepoznatih i vrlo često smrtonosnih bolesti kod ljudi, sa čime se trenutno suočava čovječanstvo u aktualnoj situaciji sa pandemijom koronavirusa. I u tom kontekstu se upozorava na preispitivanje odnosa prema prirodi i okolišu.

Ekološka udruženja i stručnjaci koji se bave ekologijom i zaštitom okoliša uglavnom su saglasni da je globalno zatopljenje posljedica povećanja emisije stakleničkih plinova u atmosferi, prvenstveno ugljičnog dioksida, koji nastaje izgaranjem fosilnih goriva kao što su ugalj, nafta i prirodni plinovi.

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda posvećene okolišu (Štokholm, 1972. godine), kada je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda. To je najvažniji dan UN-ovog poticanja ekološke osviještenosti i djelovanja na području zaštite okoliša u svijetu.

Svjetske vlade i organizacije na taj dan, već 46 godina, pokreću akcije kojima se promovira važnost zaštite okoliša. Svake godine, Svjetski dan zaštite okoliša posvećen je temi koja zahtijeva posebnu brigu i urgentno djelovanje.

Obilježavanjem Dana zaštite okoliša diljem svijeta potiče se svijest o okolišu i usmjerava politička i društvena pažnja te se nastoje istaknuti glavni okolišni problemi i omogućiti svima da shvate vlastitu ulogu i odgovornost u djelovanju s ciljem održivog razvoja.

 

Share.

Comments are closed.