Sjednica Skupštine će se održati 28.03.2019. godine (četvrtak) u prostorijama Kluba penzionera, ulica Ivana Franje Jukića br. 4 Ilijaš sa početkom u 10:00 sati.

Dnevni red:

 1. Zapisnik sa II (druge) redovne sjednice Skupštine Udruženja penzionera Ilijaš;
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Udruženja penzionera Ilijaš;
 3. Izvještaj o finansijsko materijalnom poslovanju U.P Ilijaš za 2018. godinu i tabelarni podaci o broju obavljenih posjeta bolesnim članovima i broju umrlih, sa visinom isplaćenih posmrtnina u 2018. godini;
 4. Izvještaj komisije za odmor i rekreaciju;
 5. Izvještaj Nadzornog odbora o poslovanju Udruženja za 2018. godinu;
 6. Odluka o usvajanju Izvještaja o finansijsko-materijalnom poslovanju U.P Ilijaš za 2018. godinu;
 7. Izvještaj komisije za popis osnovnih sredstava, novčanih sredstava u blagajni i na žiro računu Udruženja sa 31.12.2018. godine;
 8. Izvještaj o radu i aktivnostima Udruženja penzionera/umirovljenika Ilijaš za 2018. godinu;
 9. Plan prihoda i rashoda Udruženja penzionera Ilijaš za 2019. godinu;
 10. Odluka o usvajanju Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu;
 11. Plan rada Udruženja penzionera Ilijaš i operativni plan rada Izvršnog odbora za 2019. godinu;
 12. Tekuća pitanja
Share.

Comments are closed.