Knjiga „Zov (post)modernih sirena“ autora prof. dr. Adnana Džafića, našeg sugrađanina, promovisana je u prepunom Biznis centru Ilijaš, kao dio programa obilježavanja Dana nezavisnosti BiH i Dana općine Ilijaš. O knjizi su, osim autora, govorili prof. dr. Šaćir Filandra, prof.dr. Nezir Krčalo. Moderatorica je bila Lamija Silajdžić.

Profesor Džafić za Radio Ilijaš kaže da je ovo četrva promocija djela, nakon predstavljanja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tuzli, održana je promocija povodom Dana državnosti u Goraždu.  Došao je red i na Ilijaš u kojem autor živi.

Ova promocija u Ilijašu je četvrta po redu, nakon što smo knjigu predstavili na dva najveća univerziteta u BiH-u Tuzli i Sarajevu, zatim u Goraždu dobili smo poziv da održimo promociju povodom Dana reintegracije općine Ilijaš. Knjiga je dijelom doktorska disertacija, rađena prije nekih 10 godina sa dva dodatna poglavlja, koja obrađuju temu bosanskohercegovačkog identiteta. Knjiga je udžbenik iz sociologije i namijenjena je studentima i istraživačima, ali s obzirom na to da večeras imamo  naše sugrađane kao publiku uz studente, poznanike i prijatelje,, imat ćemo relaksiranu promociju u kojoj ćemo pokušati približiti temu identiteta , kazao je Džafić.

Govoreći o  budućim radovima i temama kojima se bavi, kazao je da će fokus biti stavljen na istraživanje ideja i tema iz oblasti savremene sociologije s obzirom na to da su postojeći udžbenici zastarjeli, a cilj je približiti za razumijevanje savremene društvene fenomene  primamljivim, ne striktnim stručnim jezikom, ali u okvirima nauke.

O knjizi je na promociji govorio prof.dr. Šaćir Filandra.

Vaš sugrađanin kolega Adnan Džafić napisao je jedan udžbenik iz područja sociologije identiteta prvi put u BiH po svim znanstvenim i pedagoškim uzusima primjerenim za udžbeničku literaturu referirajući se na svjetski relevantne autore iz te oblasti. Ključno pitanje 21. stoljeća je pitanje identiteta i sva pitanja se prelamaju kroz identitetsku ravan, na način kako je pitanje ideologije obilježilo 20. stoljeće, mislimo na ideologije: komunizma, fašizma, nacionalizma, liberalizma. Sva društvena i politička pitanja imaju identitesku dimenziju. Otvoreno je pitanje identiteta, krize identiteta, odnosa identiteta i globalizacije i za širu javnost , kako individualnog identiteta, tako i grupnih identiteta: religijskog, nacionalnog, zavičajnosti,  istaknuo je Filandra.

Nameće se potreba za jednom serioznom analizom vezanom za to što se dešava sa tradicionalnim, dugovremeno sedimentiranim identitetskim odrednicama koje su multilateralnog karaktera, a višestoljetno su njegovane na ovom prostoru“… kaže se u rezenziji Dr. Jusufa Žige za knjigu „ Zov (post)modernih sirena“ ( Identitet kao centralni istraživački problem društvenih i humanističkih nauka 20. i 21.stoljeća“.

Share.

Comments are closed.