U novoj školskoj godini uslovi izvođenja nastave u O.Š. “Podlugovi” značajno su poboljšani zahvaljujući saradnji Općine Ilijaš, mjesne zajednice Podlugovi i Vijeća roditelja ove škole.

Ovom prilikom novim klupama i stolicama opremljena je kompletna škola. Svi učenici i nastavno osoblje će raditi na novim školskim klupama i stolovima što će pozitivno utjecati na razvoj učenika i postizanje boljih školskih uspjeha.

“Prethodne tri godine pohađala sam nastavu u učionici sa starim namještajem. Morala sam se navići na ispisane klupe i stolice koje se klimaju. Od ove školske godine sve se promijenilo, učionica ne liči na onu staru. Stvarno je jako lijepo i zahvaljujem se svima koji su omogućili da dobijemo novi namještaj. Uslovi za moje obrazovanje sada su puno bolji”, kazala je Emina Habibović, učenica četvrtog razreda.

Do realizacije ovog projekta došlo je zahvaljujući aktivnim građanima i Vijeću roditelja ove škole koji su učestvovali na forumima građana koje su organizovale Općina Ilijaš i MZ Podlugovi.

emina os podlugovi

Općina Ilijaš je još od 2015. godine uključena u projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, koji provodi UNDP, a finansiraju vlade Švicarske i Švedske. Od tada je realizovano nekoliko značajnih projekata za ovu općinu.

Pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić istakla je:

“Intencija općinskog načelnika i Općinskog vijeća je da se ulaže u objekte obrazovanja i zdravstvene zaštite. Tako da smo mi u saradnji sa partnerskim mjesnim zajednicama u ovom projektu organizovali forum na kojem su građani mogli dati prijedloge za projektne aplikacije.

Projekat zamjene namještaja u O.Š. “Podlugovi” dobio je najveći broj glasova i rangiran je kao prioritetan. Općinska služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica sačinila je projektnu aplikaciju na osnovu volje građana i imali smo sreću da projektna aplikacija bude kompletna, ocijenjena sa visokom ocjenama od strane UNDP-a i konačno smo došli do realizacije.

Ukupna vrijednost projekta je 38.640,00 KM. Od toga je Općina Ilijaš izdvojila 22.722,00 KM, a UNDP 17.000,00 KM. Želim napomenuti da najmanje treba u kontekst stavljati vrijednost projekta, mnogo su važniji njegovi benefiti.

sanja zagorac jozic os podlugovi

Odgovorno tvrdim da građani, učenici i roditelji mogu biti ponosni na uslove u kojima se odvija nastava u ilijaškim školama. Iz općinskog budžeta i putem sufinansiranja viših nivoa vlasti godišnje se izdvaja preko milion KM za obrazovne objekte.”

O saradnji i iskustvima prilikom pisanja projekta kazao je nešto više Almir Špiodić, predstavnik Vijeća roditelja ove škole, te koordinator projekta.

“Jedan od glavnih kriterija javnog poziva bio je da projekat koji se kandiduje mora biti na listi prioriteta sa foruma građana. Forum je organizovan u O.Š. “Podlugovi”, a odazvalo se preko 450 građana i od toga 50 posto žena, a koji su metodom predlaganja i bodovanjem prioriteta odabrali projekat nabavke školskog namještaja.”

Radost i zadovoljstvo zbog novih klupa nisu mogli sakriti ni učenici, a ni nastavnici ove škole, čime su im omogućeni lakši uslovi za rad.

djecak os podlugovi

Učenik devetog razreda Benjamin Mahmutović također je zadovoljan: “Stolice i klupe bile su u veoma lošem stanju. Dešavalo se da se djeca pokidaju pantalone i trenerke na oštećenim stolicama. Oni koji su učestvovali u projektu nabavke novog namještaja uljepšali su naš svakodnevni boravak u školi.”

Predsjednik Savjeta MZ Podlugovi Safet Gabeljić nam je rekao:

“Ovaj projekat je podrazumijevao građanski aktivizam, učešće građana u procesima odlučivanja, volonterski rad, uključivanje socijalno isključenih kategorija, učenje pisanja projektnih aplikacija i slično. Volonteri mjesne zajednice su aktivno pisali aplikaciju za ovu aktivnost.

Ovo je treća aktivnost koji MZ Podlugovi i Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“  uspješno realizuju, ali za mene lično i najdraži, jer direktnu korist imaju najljepša i najdraža kategorija stanovništva, a to su naši učenici”, rekao je Gabeljić.

Share.

Comments are closed.