U velikoj sali Općine Ilijaš održan je sastanak radne grupe u okviru projekta Jačanje referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou koji provodi World Vision uz podršku UNICEF-a.

Grupa je razmatrala i usvojila zapisnik sa prethodnog sastanka, a potom se fokusirala na izradu plana aktivnosti s ciljem uspostavljanja multidisciplinarnog modela postupanja u prevenciji i zaštiti djece od svih oblika nasilja.

Na sastanku su dogovorene daljnje aktivnosti u vezi sa izradom Lokalnog akcionog plana.

Share.

Comments are closed.