Svečana prezentacija i predstavljanje Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou za općinu Ilijaš upriličena je u kabinetu načelnika Akifa Fazlića.

Akcioni plan je urađen u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou”. Projekat, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID) realizuje Antikorupcijska mreža u BiH, koji realizuje ALDI u saradnji sa Udruženjem Infohouse.

Meliha Gačanin,  izvršna direktorica Udruženja ALDI, člana Antikorupcijske mreže kazala je da će ovaj dokument u smislu prevencije imati veliku korist,a kasnije će se raditi i monitoring provođenja zadatih mjera.

Akcioni plan sastoji se od šest strateških ciljeva u sklopu kojih su definisane  23 mjere sa tačno određenim nositeljima aktivnosti i vremenom predviđenim za impementaciju. Glavni akcent ovog dokumenta stavljen je na prepoznavanje opasnosti od korupcije kao jednog od najvećih problema u društvu, kazala je Gačanin.

Općina Ilijaš se izradom ovog dokumenta pridružila grupi od 30 gradova/općina koji su do sada izradili i usvojili Akcione planove za borbu protiv korupcije.

Jedan od strateških dokumenata važnih za imidž Općine Ilijaš,  prilika da se zahvalim svima koji su učestvovali na izradi ovog dokumenat. Suštinski želimo da iskažemo opredjeljenje kada je u pitanju ovaj problem, a plan je smjernica za svaku službu i zaposlenika, daje drugačiji pogled i viziju na problem korupcije. Plan je jako dobro urađen kroz ciljeve i mjere i vodi ka stvaranju ambijenta u kojem neće moći doći do koruptivnog djelovanja, znači i veću transparentnost, učešće i nadzor građana nad svime što radi lokalna uprava, kazao je načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić.  

Izrada antikorupcionih planova pokazala se kao dobar preventivni format a predstavlja i poštivanje preporuka koje su definisane u državnoj Strategiji borbe protiv korupcije za period 2015.-2019. godina.

Share.

Comments are closed.